ТЪРСИ

Прекъсване на електрозахранването: при какви ситуации може да бъдете лишени от електричество

За всяка организация и за всяко лицеедин от най-важните проблеми е непрекъснатата електрическа връзка. В нашия съвременен живот е невъзможно да съществува без електричество: в ежедневието сме заобиколени от маса от електрически уреди и оборудване, а прекъсването на електрозахранването в завода води до спиране на работния процес и загуби.

прекъсване на захранването

Договор между доставчика и потребителя

Между всеки потребител на енергия и доставчикаенергията има договор, който не е фиксиран на хартия, но въпреки това е валиден. Този договор влиза в сила от момента на присъединяване към електроенергията и вашите редовни месечни плащания потвърждават, че тя е напълно оперативна. В Гражданския кодекс на Руската федерация се допуска невъзможността за едностранно прекратяване на договора и следователно прекъсването на електрозахранването трябва да се извършва само в ситуации, строго предвидени в законодателството на Руската федерация.

Основания за прекъсване на захранването
прекъсване на захранването за неплащане

1. Ако договорът за електрозахранване бъде прекратен със съгласието на двете страни.

2. Потребителят е нарушил условията на договора: има задължение да плати за електричество, неоторизирано свързване към мрежата, непризнато потребление. Прекъсването на захранването при неплащане може да бъде пълно или частично. Частично деактивиране е възможно, ако има технически средства за установяване на режим на ограничено потребление. Доставчикът трябва да уведоми потребителя не по-малко от 15 календарни дни преди установяването на ограничения.

Ако потребителят има дълг за тридоставчикът има право напълно да изключи електроенергията. Но в този случай той е длъжен да уведоми потребителя не по-малко от 15 календарни дни. Предоставя се двуседмичен гратисен период, за да може длъжникът да плати сметките преди деня на Н.

незаконни прекъсвания на електрозахранването

След изплащане на дълга за електроенергиясе свързва сравнително бързо (три дни в града, до седем дни в селските райони), но потребителят е длъжен да плати за връзката. И да се спори в този случай е безполезно.

3. Според решението на Rostekhnadzor. Това обикновено се случва, когато устройствата за приемане на енергия не отговарят на изискванията за безопасност.

4. Прекъсването на електрозахранването се признава за законно при наличие на форсмажорни обстоятелства, при аварийни ситуации или при злополука.

5. Планирани пътувания. Тук потребителят е важно да знаете следното: общият брой часове годишно - не повече от 72, но не повече от един пореден ден.

Незаконно прекъсване на захранването

Незаконно пътуване трябва да бъде доказано в съда. По друг начин, за съжаление, няма да работи: ако изключите светлината, доставчикът е абсолютно сигурен за законността на действията си. Или в пълна безнаказаност.

Така че, ако смятате, че прекъсването на електрозахранването е незаконно, свържете се с адвокат за потвърждение, след което можете да се обърнете към съда.

Не забравяйте, че законодателството на Руската федерация предвиждаотговорност на доставчика за незаконно прекъсване на електрозахранването до наказателна. Наказателната отговорност следва в случаите, когато дадено пътуване доведе до големи материални загуби, щети или други тежки последици.

  • Оценка: