ТЪРСИ

Кражбата е ... Кражба, грабеж, грабеж - каква е разликата?

В наказателното право на кражба на Русия, грабеж, грабеж -това е незаконни действия против собствеността. Те са извършени от кражба за наемни цели. Кражбата е тайно присвояване на собственост. Грабеж - е отворена за действие. Изпратен като присвояване на чужда. Обир - атака. Неговата цел е и незаконно присвояване на чужда вещ, което е било извършено с насилие, което е опасно за живота или здравето, или под заплаха от такова действие.

Всички тези престъпления имат обща черта. Те са насочени към улавяне на имуществото на други хора.

кражба е

Форми на собственост

За да определи предмета на престъплението, Гражданското право разграничава няколко форми на собственост:

1. Имоти на юридически лица или граждани. Това е частна собственост.

2. собствеността на държавата, както и нейните субекти. Това е държавна собственост.

3. Имоти на градове, селски селища и други общини.

Независимо от формата на собственост, всяко имущество е обект на правна защита.

Състав на незаконно действие

Предмет на грабеж, кражба и грабеж винаги стоисобствеността на другия. Предметът е човек (на възраст от четиринадесет години). От субективната страна, престъпленията се характеризират с пряко намерение с общ набор от утежняващи обстоятелства.

1. извършване на неправомерно действие от няколко лица въз основа на предварително съгласуване.

2. причинява големи щети.

3. Повторяемост и др.

От гледна точка на обективността, делата се характеризират с изземване на имуществото на някой друг, което причинява реални материални щети на собственика поради незаконните им действия.

грабеж и грабеж

Характерен за кражбата

При кражба тайната кражба означава действие.лице, което незаконно е конфискувало имущество по време на отсъствието на неговия собственик или друг собственик. Ако дадено лице е извършило престъпление в присъствието на собственика, но в момент, когато не вижда момента на кражба, такова действие също се счита за кражба. Ако собственикът или друг собственик видя момента на кражба и нападателят вярва, че той действа в тайно, деянието се квалифицира като кражба.

Предмет на престъплението кражба е товазасяга престъпника, т.е. собствеността на другите. Предметът се счита за лице на четиринадесет години. Кражбата се характеризира с метода и мястото на престъплението, присъствието на съучастници, укриването на откраднатото имущество и т.н. От субективната страна незаконният акт винаги се характеризира с присъствие на вина, предварителен договор и т.н.

грабеж грабеж

Характер на грабежите

Смятаното престъпление, за разлика от кражбата,се случва чрез открита кражба на имущество по времето, когато собственикът, друг собственик или непознат се намира наблизо. Те присъстват по време на кражбата, като знаят, че действията на извършителя са незаконни.

Кражбата е престъпление, предмет на коетопредпочитан имот на другите. Тя се характеризира с активни действия на нападателя. Те се изразяват в откритото ненасилствено изземване на имуществото на други хора. Кражбата е престъпление, чийто предмет е всеки юридически способен човек. Но при условие че човек е достигнал четиринадесет години. От субективната страна грабежът се изразява в намерение от пряка природа, наемна цел и възможността за използване на открадната собственост. Намерението е, че извършителят е наясно, че престъплението не се случва тайно.

Според метода на извършване на грабежния акт, това е пряката противоположност на кражбата. Характеристиката му е откритият начин за кражба на нечия друга собственост.

Характер на грабеж

Характер на грабежите

Насилието в грабеж носи опасно за негоживот и здравословен характер. Това е характеристика на това престъпление. Тя се характеризира с нанасяне на различна тежест върху физическото състояние на пострадалия. Предметът на грабеж е собственост на друго лице. От гледна точка на обективността, въпросният акт се характеризира с използването на насилие. Предметът на съответния акт е нормално лице на възраст най-малко четиринадесет години. От субективната страна, грабежът има преки намерения и наемни цели.

разбойнически грабеж

Общи характеристики на грабеж, грабеж, кражба

Престъпления, които са грабеж или кражбасчитано за пълно, ако имотът бъде откраднат, а нападателят има способността да се разпорежда или да използва тази извънземен имот. Атака на грабеж се счита за завършена не от момента на кражба на имущество, а от началото на атаката, която се извършва чрез използване на насилие, представляващо опасност за здравето и живота, както и заплахата от използването на такова насилие.

Ако имотът е откраднат без съучастник,организаторът или подбудителят, извършеният от изпълнителя акт не е незаконно действие, извършено от група лица в предварителна конспирация.

Престъпления (кражба, грабеж, грабеж) извършенис предварителното съгласие се криминализира в случаите, когато имуществото е взето от един от членовете на групата и други лица в съответствие с разпределението на ролите, при условие че са предприети определени действия за подпомагане на изпълнителя при извършването на тези действия.

Ако дадено лице не участва в това, а допринесе за неговата комисия, като скрие следите от престъплението, продаде отвлеченото лице и т.н., тогава тези действия са квалифицирани като съучастие под формата на помощ

Организаторът на незаконния акт, който не е извършилдействия, насочени към кражба, грабеж и грабеж, но склонни към тези действия лице, което не подлежи на наказателна отговорност, се счита за извършител на престъплението.

С квалификацията на тези действияорганизирана от група лица, е важно да се докаже, че бригадата е била предварително обединена, за да извърши едно или повече престъпления. След това незаконният акт ще бъде признат за извършен от организирана група лица.

Ако по време на извършването на престъплениесобствеността на жертвата, която не е била обект на кражба, е умишлено повредена или унищожена, тези действия са квалифицирани като умишлена вреда или унищожаване на собственост.

Може да се извърши атака с обирджия и грабежчрез използването на насилие. Те имат различия. Те се състоят в това, че по време на грабеж използването на насилие не е опасно за здравето и живота. Когато грабеж, използването на насилие е опасно за здравето и живота.

Щетите, причинени от кражба,определена въз основа на действителната стойност на имуществото по време на престъплението. Ако няма информация за стойността на откраднатите вещи, тя се определя от експерта.

Случаи на липса на доказателства

Какви са изключенията? Ако кражбата е била извършена, например, за да се използва временно извлеченото имущество с по-нататъшно връщане към неговия собственик, тези действия са произволни и отговарят на изискванията за друга позиция. Следователно, те не съставляват състава на кражба или грабеж.

грабеж и грабеж

Случаи на образуване на наказателно производство

Наказателното дело за кражба, грабеж или грабеж се инициира въз основа на следните фактори:

1. Приложение на жертвата или нейните роднини.

2. Послания от служители на частни, държавни или обществени организации за кражба на имущество, принадлежащо на тези институции. Или изявления за атака срещу работниците на тези организации, за да ги лишат от своето имущество.

3. Доклади на лечебните заведения за оказване на помощ на жертвите на нападението.

4. Изявления на очевидци за фактите и признаците на кражба или този грабеж е извършен.

5. Откриване на доказателства за престъпление от разследващия орган или от следователя.

  • Оценка: