ТЪРСИ

Неоторизирано изоставяне на част: наказателна отговорност

Ако по закон гражданинът трябва да е в странатавоенно звено, но в действителност не е там, то дори може да бъде за престъпление, преследвано съгласно правилата на Наказателния кодекс. Това води до това неоторизирано изоставяне на военното звено за месец или повече. Четвъртата част от член 337 разказва за такова укриване и наказание. Наказателният кодекс на Руската федерация счита, че неоторизираното изоставяне на частта е сериозна грешка.

неоторизирано изоставяне на част

Обща информация

Така че, това, което може да застраши войник, от който е отлъченчаст и забавени извън него? Не много малко: правните последици от неоторизирано напускане - до пет години зад решетките. Вярно е, че това е най-строгото от възможните варианти за такава вина. През последните години съдебната практика на нашата страна е насочена към смекчаване на наказанието при различни видове нарушения, включително и официалните. Това не означава, че наказанието ще бъде премахнато, само често присъдата, приета от съдията, няма да включва максимално възможния вариант. Неоторизираното изоставяне на звеното от изпълнителя, както и от армията, води до много негативни последици за военнослужещия. Това е правилно ли?

Всъщност наказателната отговорност за неоторизирано изоставяне на част предполага затвор за месец и половина.

На какви фактори зависи решението на съдията? Обстоятелствата играят важна роля. Какво е ръководило войника при напускане на службата? Какви причини го накараха да направи това? Правните последици от неразрешеното изоставяне на военното звено пряко зависят от утежняващото или смекчаващото се съдебно решение на ситуацията. Някои войници имат наистина важни мотиви, които съдът взема под внимание.

Специален случай

Има войници, които според Наказателния кодекс на Руската федерация"Неоторизираното изоставяне на частта" вече е изправено пред съда. Ако положението се повтаря, наказанието ще бъде по-строго от първото. В допълнение към срока на лишаване от свобода, съдът може също така да разпореди изпитателен срок. Специална ситуация е, когато вече има присъда с условно лишаване от свобода, след което войникът направи опит да напусне територията на единицата. Тук съдията има правомощието да отмени, да запази наказателното наказание. Повече подробности са описани в член 74 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

Това е важно!

Отговорност за неоторизирано изоставяне на частТой ще лежи на раменете на войник, който не е толкова тежък товар, ако той независимо и умишлено се върне на мястото, където е назначен. Можете да съобщите за своето укриване в звеното, най-близкото правоприлагащо ведомство. Можете да отидете до военната прокуратура, да поискате помощ от полицията, администрацията, военния комисариат. Подобен вид в специализирана агенция с намерение да се върне на служба означава, че човек спира незаконни действия, следователно престъплението завършва.

неразрешено изоставяне на военна единица

На практика това работи, както следва: войникът напусне територията сам, след като установи факта на загубата, когато първият път търсенето не се рекламира. Въпреки че това не се случва в нито една част. Периодът се откроява, така че човек да си мисли за себе си дали трябва да извърши престъпление върху себе си. Не е ясно веднага какво става: дезертьорство? Неупълномощено напускане на частта? Отговорността за тези статии е различна.

Как да изгладите ситуацията?

Както споменахме по-горе, това ще помогне да се уреди моментътнезависимо появяване във всеки случай, свързано със защитата на закона и реда, военни органи. Ако войникът остане неоторизиран, оставяйки част или място на служба, чл. 337 ще се прилага при започване на разследването. Ако човек успее да се появи преди официалното претърсване, човек може да бъде виновен пред властите.

Но ето как е късметлия. Един от случаите, е все още отворен, докато други ще се опитат да потули ситуацията. На практика, вторият много повече. Това означава, че ако случаят все още не е дал официален ход за напускане на част от статията не е в опасност, войник уволнен - ​​бързо и тихо. Поради това, във всеки случай твърде много и да се откаже, той е най-добре да "им".

Кога и за какво?

Каква е разликата между дезертиране и неразрешенонапускане на частта? Законът заявява: разграничаването се прави, като се анализират причините, поради които войникът извърши престъпление. Това е установено от Наказателния кодекс на Руската федерация (статии под номера 337, 338).

ук рф неоторизирано оставяне на част

Неоторизирано оставяне на част или място на услугатапредполага, че лицето желае известно време да се изплъзне от задълженията, възложени от органите на страната. Но е възможно да се говори за пустота, когато човек се опитва да избяга от службата, надявайки се "да се отърве от товара завинаги". Адвокатите настояват да се ограничат тези понятия до момента, в който едно лице е скрито от властите. Аргументът е, че е невъзможно да се определи какво има предвид войникът - да напусне за известно време или завинаги. Все пак повечето адвокати не са съгласни с този подход.

Причини и последствия

Наказателният кодекс на Руската федерация се задължава по време на разследванетовнимателно анализира мотивите, причините, поради които настъпи неоторизираното изоставяне на военната част. Необходимо е също така да се обърне внимание на начина, по който се занимаваше военнослужещият, оставяйки мястото, където се предполагаше, че е в съответствие със задълженията си.

Какво казват законите?

Нека разгледаме по-подробно член 337,подробности за това какво трябва да се оцени като неразрешено изоставяне на военната единица и как да се накаже за нея. От текста на закона следва, че наказанието може да бъде наложено на такъв войник, чийто период на отсъствие е повече от 10 дни. Но в зависимост от продължителността са възможни варианти. Предполагам, че войникът не е бил на място повече от 10 дни, но все още се е появил преди да е изтекъл целия месец.

Автоматичното изоставяне на дадена част е наказуемо от законакато в случай на невъзможност да се яви в определеното време. Те привличат, наказват договорни войници, войници. Съдът установява ограничение за преминаването на служба в продължение на 2 години. Можете също да поставите извършителя зад решетките. Дисциплинарните единици са предназначени за тази цел. Съдът има право да определи срок от 3 години.

И ако е по-дълго?

Може да се случи войникът все ощесе появява, въпреки че той остави неразрешената част, но от този момент измина повече от месец. Тогава отговорността ще бъде по-сериозна - тук вече да се ограничи свободата може за цели 5 години.

За това се прилагат специални правилавоенни, за които вината е забелязана за пръв път. Той може да бъде напълно освободен от отговорност, но този подход е разрешен само когато обвиняемият е могъл да представи на съда доказателства за трудните обстоятелства, които принудиха такава история.

правни последици от неразрешеното изоставяне на военната част

Може да се присъди и повече

В някои случаи съдът може да реши това изказванене е за неоторизирано изоставяне на звеното, а за пълноценно изоставяне. Тук съдията има право да вземе решение за седем години затвор. Може да се каже, че напусне войникът на мястото му на служба, остави го или просто избягва преминаването.

Съгласно действащото законодателство такъв войник,за които за първи път е установено дезертиране, може да се избегне наказателна отговорност. Това остава по преценка на съдията. Ако съдът реши, че дадено лице е заловен като заложник на обстоятелства, които не са се развили в негова полза, тогава е възможно да се премахне напълно наказанието. И в двата случая лицето, което напусна дежурната станция, трябва да се върне възможно най-скоро. От това ще зависи от това как съдията ще оценява поведението на извършителя и метода на подхода към процеса.

След като в закона е написано, означава, че е необходимо

В съответствие с действащите разпоредбивсеки възрастен мъж е задължен да извършва служба в нашата страна, ако няма здравословни противопоказания, ако не получава обучение във висше учебно заведение или има други обстоятелства, които пречат на записването на руски войници. Съществуват няколко федерални закона, които подробно описват спецификата на услугата, регулират отговорността, провокирани от различни престъпления, а не последното място в честотата, сред които е неразрешеното изоставяне на звеното. Освен това в службата е необходимо да се ръководи от хартата за обща цел, която има сила на законодателни актове.

наказателна отговорност за неоторизирано изоставяне на част

Всеки, който се е обадил, трябва в рамките на време, строго регламентирано от правилата, да пристигне на територията, на която отговорните органи го изпратиха. Разпределението е отговорност на районното ръководство.

Защо е толкова важно да спазваме закона?

Военнослужещи, известни с неразрешеното им изоставянечасти, са опасни социални елементи. Това е свързано с това: това поведение противоречи на закона, нарушава установената процедура за военна служба и затруднява целия отдел да изпълнява ежедневните си задачи. Това означава, че простото неприсъствие създава големи трудности, особено сериозни за такова дисциплинирано общество.

В допълнение, човек, който не се появислужба, като по този начин подкопават защитата на държавата на произход. Можете да кажете, че е смешно - какво ще промени присъствието на само един войник? Но веднага щом последват десетки, стотици и хиляди ще отидат там и няма да има кой да защитава родината, освен най-отговорните и патриотични, което определено не е достатъчно за толкова голяма територия. Ето защо е важно бойната готовност на морските, въздушните и сухопътните сили да следят внимателно за спазването на дисциплината и да наказват тези, които я нарушават.

Престъплението трябва да бъде наказано

Веднъж от съществуващите закони следва, че не присъствамястото на служба е престъпление, следователно трябва да има наказание. Това е, което върши военното правосъдие - търсейки онези, които нарушават закона и им налагат наказание в зависимост от степента на неправомерното поведение и обстоятелствата, които са предизвикали такава ситуация. Укриването е един от най-честите видове нарушения на закона във въоръжените сили на нашата страна. Как да се справим с максималната ефективност все още не е ясно - редовно се въвеждат отговорности, провеждат се рекламни кампании, за да се подобри имиджа на въоръжените сили и да се подобри качеството на дежурните станции. Воз, както казват, и сега там.

В допълнение към вече описаните 337, 338 статии, това е важноспоменава също е 339. Това означава избягване на военна служба опит да се престори на заболяване. В рамките на тази претекст, армията може да се опита да се измъкне от своя страна - се преструва, че е болно. Въпреки това, повечето от тези симулации, използвани за да се нарече.

Има ли разлика?

По-горе се споменава, че законът е еднакводейства върху тези, които преминават договорната услуга, и тези, които участват във въоръжените сили в рамките на сезонните обжалвания. Но прилагането на регламентите е малко по-различно за двете групи военнослужещи. Това се дължи на признаците на престъпление.

Ако военните участват в службата с програма за набиране на персонал, следните действия в областта на поведението ще се считат за престъпление:

  • не се появява на територията навреме;
  • неразрешено изоставяне на територията.

правни последици от неразрешено изоставяне

Отговорността "догонва" за два дни. Това важи за случаи на назначаване, прехвърляне на служител, освобождаване от болница и други обстоятелства.

Човекът, който дойде като част от проекта за кампанияживее в бараките на установения терен, без да напуска определената територия, с изключение на задълженията, наложени от командването. Можете също така да получите разрешение да напуснете частта. Можете да си тръгнете, оставяйки армията. Тази процедура се регулира от действащия статут на въоръжените сили на Руската федерация.

Обективно и субективно

Така че престъплението е всяка ситуациявоенните напуснаха територията, където се предполагаше, че са под закон, без да имат право и разрешение или не се появяват на тази територия в периода, в който са били задължени. Но такава ситуация е възможна, когато просто не може да го направи, субективно или обективно. Първият вариант е, когато самият човек вярва, че не е имал възможност да пристигне на мястото или да остане там. Втората е, когато законът признава правото си да напусне част или да не пристигне навреме на територията си.

Когато можете да разчитате на факта, че отговорността не застрашава, те няма да се върнат в съда и ако го направят, ще оправдаят напълно? Следните причини се считат за валидни:

  • болест, смърт на близък роднина;
  • крайна необходимост;
  • задържане от властите;
  • природно бедствие.

Има обстоятелства от непреодолима природа, независимо от самия човек.

И как оценява съдията?

Наказанието се налага, ако съдът реши: липса на външен вид, останалата част е настъпила умишлено. Самият ответник може да настоява: неправомерно поведение поради небрежност. Ако успеете да докажете позицията си, тогава ще можете да избегнете наказание. Тя няма да работи - Наказателния кодекс.

неоторизирано изоставяне на дадена статия

Може ли някой да извърши престъплението?служещи във въоръжените сили. Това включва не само хората, живеещи директно в казармите, които растат рано сутринта след свирката на сержанта. Състоянието на тези, които учат във военното училище, е сходно. Тези хора не служат по общоприетия начин, но при завършване на обучението сключват споразумение с държавата.

По същия начин разпоредбата преди закона изгонвапоради липса на дисциплина и лошо изпълнение преди сключването на договора, тези, които отказва да подпише договора в рамките на определен период от време, по закон.

И ако договорът?

Ако наемателите получават само 2 дни, тогава военнослужещите по договор имат повече възможности да "ходят". Според установения стандарт, прокуратурата започва, когато отсъствието, забавянето е 10 дни.

неоторизирано оставяне на част от договора

Изпълнителите се изискват по закон от териториятавоенната част остава работен ден. Те могат да живеят навсякъде, да изберат място, което харесват, ако е необходимо, да напуснат място през деня, ако възникнат обстоятелства, които допринасят за това. Накратко, най-често срещаната работа с обичайните правила за поведение. Това усложнява прилагането на правни норми за договарящите войници, които са доста прости по отношение на съдиите. Когато човек избягва службата и когато току-що се занимаваше с бизнеса си? Съдът ще трябва да докаже, че военните имат ясно определена и възприета цел за избягване, едва след това може да бъдете подведени под отговорност за наказателния кодекс. Поради това те въведоха стандарт от 10 дни.

Отговорност: винаги или не?

Между другото, в нашата страна престъпникЗаконодателството, прилагано за военните, беше малко по-различно. Нямаше възможност да се измъкне - под някакъв "сос"! Но сегашните стандарти са: отговорността може да бъде избегната, дори ако военните се опитаха да избегнат. Законите са станали по-меки и тенденциите са такива, че изискванията на правните норми допълнително се смекчават.

За какви ситуации е възможно релаксация,се казва в бележка, допълваща член 33 от Наказателния кодекс. Тук се смята, че военните, за които "грешникът" е бил открит за първи път, т.е. те не са били предявени пред съда по тази статия. Но се посочва пряко фактът, че едва тогава може да се облекчи отговорността, когато наистина тежките обстоятелства доведоха до престъплението. Положението, което "така исках" все още не работи, имаме нужда от по-сериозно обяснение.

отговорност за неразрешено изоставяне

Какви трудни обстоятелства казва законът? Няма пълен списък на условията, класифицирани по този начин в правни актове, естеството на обстоятелствата е позволено да бъде различно, много остава по преценка на съдията. Например, ако насилието беше приложено на военните, те му се подиграваха, а след това напускането на дежурната станция се счита за в контекста на трудни обстоятелства. Това включва нарушаване на правата от колегите и командващия персонал. В армията нарушаването на човешките права и достойнството е неприемливо. Ако това се случи, човек може да остави част за период до 10 дни, а за първи път за него, според закона, той няма да има нищо. Но имайте предвид, че само първата, в бъдеще, наказателната отговорност за такова престъпление няма да бъде премахната.

  • Оценка: