ТЪРСИ

Принципи на държавната структура: сортове и техните характеристики

Какво означават основните принципи?държавна система? Каква е тяхната значимост и как влияят върху формата на административната и политическата структура на обществото? По същество тези основни принципи са тези, които определят системата на организация на властта

принципи на управление
специфична държава, нейното формиране, взаимодействиес хората, разделянето на тази власт в отговорните отрасли, сътрудничеството помежду им и т.н. Ако разгледаме тази категория по-общо, тогава тази концепция изглежда като комплекс от всички форми на организация на властта в страната. При по-близко изследване принципите на държавната структура (Руската федерация, Италия, Съединените щати или всяка друга страна) са не само съвкупност, но и характеристика на взаимодействието на всички органи на апарата на тази държава. При административното и политическото управление са избрани две основни форми: републикански и монархически. И двете имат свои собствени характеристики и характерни принципи на държавната организация. Нека ги разгледаме по-подробно.

Монархически принципи на държавната организация

В тези страни най-високото олицетворение на всяка власт е единственият владетел - всъщност, монархът. Тази форма се характеризира с прехвърляне на властта

принципите на публичната администрация на Руската федерация
наследство - по правило, в рамките на решениетодинастия, въпреки че има и опции. Важна особеност на монархическата система е принципът за отричане на отговорността на суверенния народ. Монархията може да бъде абсолютна, както в редица страни на Изтока (Бруней, Саудитска Арабия) или в конституцията (Англия, Дания). Тази форма е най-старата и е по-скоро реликва от миналото. В по-голямата част от прогресивните страни по света няколко много други държавно-формиращи принципи са приети от няколко столетия. Става дума за републиканската система, която ще бъде разгледана по-долу. И повечето конституционни монархии всъщност отдавна приемат прогресивни принципи, но запазват своята собствена царска династия само като символ, или поради придържането към историческите традиции.

Републиканските принципи на държавната организация

принцип на публичната администрация
Тази форма основно предполагазадължителната избирателност на народа на всички органи, както и тяхната допълнителна отговорност към гласоподавателите за техните действия. Пример за тази форма на управление е съвременната Русия. С други думи, ако искаме да я опростим, фундаменталните принципи на държавната структура на Руската федерация са демокрацията (тъй като хората са тези, които избират пътя на развитие, който е приемлив за тях) и отчетността на всички нива на управление на техните граждани. По принцип органите на властта в тези страни са разделени на три отрасъла (законодателни, изпълнителни и съдебни) или повече (тази ситуация е тук и там в Европа, в Китай). Републиките могат да приемат различни форми - президентски, смесени, парламентарни. Основният принцип в тяхната разлика е мярката на участието на държавния глава и законодателния орган в държавните дела, равновесието на техните правомощия.

  • Оценка: