ТЪРСИ

Ако имате идея, тогава е необходимо да патентовате това изобретение

Светът около нас се развива активно и всеки денима нови изобретения, идеи и технологии, насочени към улесняване на нашия живот. Но никой автор на идеята не иска неговото изобретение да принадлежи на друг човек. За да се защитят техните права, е необходимо да се патентова това изобретение или идея.

Какво представлява патентът?

Патентът е документален филмпотвърждение на идеята на някого, което е уникално. Това е необходимо, за да се защитят правата на автора на изобретението. И така, какво означава думата "патент"? Това означава, че си запазвате авторските права върху идеята.

По-подробно как точно се изпълнява тази процедура.

За да се патентира това изобретение, създателят трябва да подаде заявление. След като кандидатствате, служителите трябва да проучат всички резултати от търсенето и да осигурят уникалността на идеята.

го патентовайте

Етапи на получаване на патент

За начало е необходимо да се обърнете към официалнияорганизация, която се занимава с регистрацията на права върху интелектуалната собственост. Служителите на организацията ще проверяват само след като представят необходимите документи, списъкът на които може да се различава в зависимост от организацията. Проверката трябва да потвърди уникалността на изобретението и факта, че идеята наистина ще се окаже полезна. След провеждане на всички необходими изпити организацията ще вземе решение. Ако решението се окаже положително, служителите ще направят всички необходими данни за Вас и Вашата идея в патентната база данни. Вашите права са документирани, след като платите държавната такса и предоставите разписката с плащането.

След като приключите всички документи, вашите права ще бъдатда бъде под държавна защита. Ще имате възможност да произвеждате или прилагате изобретението единствено. Патентът е валиден от 10 до 20 години, след изтичането на срока на действие на изобретението преминава в статута на публичен домейн.

Идеята трябва да бъде пазена в тайна

Ако сте сигурни, че идеята ви е уникална и е такаваопределено получи патент, след това не се разпространявайте за него на всеки ъгъл. По-добре да не говорим за това изобретение с никого, докато не документирате всичко. Ето защо се препоръчва да се обърнете лично към патентното ведомство и да не използвате посредници за това, дори ако ги познавате добре и им се доверите.

патентована технология

Ако сте създали нещо уникално, трябва да патентовате това изобретение в официални организации. Само тогава можете да обсъдите идеята с инвеститори или с някой друг.

Патентованата технология е ключът към вашия успех. Без това авторството ви ще се окаже невъзможно.

  • Оценка: