ТЪРСИ

Как да върнете стоките в магазина

Съгласно закона всеки потребител имаправото да върне закупените стоки на продавача в случай на дефекти или дефекти. Връщането в магазина на стоки с лошо качество е много по-лесно, отколкото повечето хора не са запознати с основния закон за защита на правата на купувачите.

Съгласно Закона за защита на правата на потребителите, всекикупувачът има всички права да върне стоките, дори ако правилата за връщане не са били договорени с продавача по време на покупката. Този закон обяснява подробно как да върнете стоките в магазина, ако сте недоволни от качеството му.

Същевременно потребителят има избор на стратегияСобствено поведение, ако качеството на закупените стоки не отговаря на очакванията му. Ако откриете брак, можете да поискате от предприятието, което ви е продало, да го замени с подобен продукт от същия модел, марка или статия. Като алтернатива имате право на съизмеримо намаление на покупната цена на закупените стоки. За да направите това, трябва да постигнете устно споразумение с продавача и да го потвърдите с писмен документ, подписан от двете страни.

Продавачът може да ви предложи безплатнода премахнете всички недостатъци на стоките, които открихте, или да заплатите разходите за тяхната поправка от организации на трети страни. Вашето право е да приемете такова решение или да настоявате да замените стоките с нови. Повечето потребители предпочитат да заменят продуктите с ниско качество, тъй като те не се доверяват на неща, в които вече са открити дефекти.

В случай че нито една от горните опциикупувачът не е удовлетворен от решението на проблема, той има основателна причина да откаже договора, сключен при покупката на стоката, и да върне парите за дефектния продукт в пълен размер. Ето защо не се притеснявайте как да върнете стоките в магазина, тъй като имате абсолютно законни права за това.

Купувачът, по искане на продавача, трябва да се върнеза него стоките, в които е открил недостатъци. Ако не сте били предупредени по време на покупката, че има някакви дефекти в продукта, който купувате, по подразбиране се разбира, че сте закупили качествен продукт. Следователно, когато върнете стоките с недостатъците, които открихте, няма да носите отговорност за тях: те се считат за фабричен брак. Всяко изявление на продавача, че сте развалили това, е незаконно. Преди такова изявление продавачът трябва да извърши експертна проверка на стоките в присъствието ви и за ваша сметка. Преди това да се случи, нямате право да бъдете обвинявани в обстоятелството, че конкретна повреда е била извършена само по ваша вина. Ако сте се отнасяли правилно към това нещо и сте сигурни, че не сте причината за неговата повреда, настоявайте за независим преглед.

Ако не сте сигурни, че знаете как да се върнетестоки в магазина по всички правила, прочетете всички точки, изброени отново. И също така обръщайте внимание на следния факт. В случай, че донесете стоки в магазина за възстановяване, продавачът няма право да ви пренасочва към всички видове услуги, на които може да ви помогнат с "вашия" проблем. По закон това не е вашият проблем, а проблемът на продавача. Не е нужно да отделяте време за отстраняване на неизправности. При първа молба продавачът трябва да замени стоката или да върне парите, платени за нея.

Как да върнете стоките в магазина, в случай че не го направитеЗапазехте ли разписка, потвърждаваща покупката ви? Съгласно закона, за да се осъществи правото на потребителя да върне или замени дефектните стоки, паричната разписка не е задължителен документ за представяне. Продавачът е длъжен да върне стоките без проверка, но в този случай има право да извърши експертиза за качеството на стоките, които връщате по тяхна собствена инициатива.

  • Оценка: