ТЪРСИ

Процедурата за провеждане на сертифициране на продукти

В Руската федерация, през 1994 г.,процедурата по сертифициране на продуктите е законово определена. Тази процедура е проучване на освободените стоки за спазване на одобрените държавни стандарти.

Системата за сертифициране на продукти може да бъдесе основава на доброволно начало, т.е. по инициатива на самия икономически субект, или е задължително. Последните трябва да се извършват на редовни интервали от време. Надзорната функция се изпълнява от специализирания орган Gosstandart (национално) или федерално (на ниво субекти на федерацията). Освен това тези органи развиват напълно процедурата за сертифициране на продуктите, в която е възможно да се разграничат отделни етапи:

  • На първо място, икономическият субект трябва се обърнете към упълномощената държавна служба, където да кандидатствате. Специалистът го преглежда в реда на опашката и след това издава становище, посочващо основните случаи, които трябва да бъдат предадени на субекта.
  • Лабораториите извършват самостоятелноидентификация и подбор на проби. В някои случаи организацията за изпитване дава такова право на трета страна или дори на сертифициращ орган. След това всяка проба се анализира внимателно и се поставя в хранилището, където се намира за времето, определено от правилата на системата. След завършване на протокола, т.е. документа, отразяващ резултатите от теста, едно копие се изпраща на бизнес субекта, а вторият - до съответната услуга, упълномощена да издава лицензи.
  • Процедурата за провеждане на сертифициране на продуктиизисква задължителна оценка на производството. Предприятието се подлага на задълбочен сравнителен анализ на финансовото му състояние или е сертифицирана система, отговорна за управлението на качеството. Тази информация също е включена в окончателния доклад.
  • И последният етап включва събирането на всичкиполучената информация, сравнението им и изготвянето на заключение. Този документ е официален и е изпратен на сертифициращия орган. По този начин тя е основа за подпомагане на вземането на окончателно решение. В допълнение, заключението се счита за вид сигурност, доказващи коректността на сертифициращите органи.

Сертификатът за производство се издава, само ако е налицеположителен разтвор. Тя трябва да съдържа ясна обосновка, а също и регистрационен номер, необходим за разпознаване на автентичността на документа. В случай на отрицателно решение се издава официално заключение, което задължително включва мотиви, които напълно обясняват разумността на отказа.

Предприятие, което успешно е преминало сертифициране,може безопасно да отрази това на своя продукт. Обикновено компаниите етикетират всеки продукт със специален знак, който удостоверява съответствието му с най-високите стандарти за качество. Не забравяйте за последващия контрол. Процедурата за сертифициране на продукти в някои системи изисква наличие на специализирана инспекция, която най-малко веднъж годишно трябва да проверява юридическите лица за наличието на лицензии с валиден срок. Последващият мониторинг позволява на държавните органи да проверят дали произвежданите продукти все още се произвеждат в съответствие с одобрената технология и в съответствие с държавния стандарт за качество.

Такива проверки могат условно да се разделят нанепланирана и периодична, продължителността на която се установява от законодателните норми. Членовете на инспекцията събират информация и я въвеждат в акта и след това я изпращат на сертифициращия орган.

  • Оценка: