ТЪРСИ

Как член 119 от Наказателния кодекс помага за предотвратяване на смъртна заплаха?

В конфликтна ситуация, когато един човек е изправендруга жестока репресия, не можете да се откажете и да продължите за злоупотребата. Бунтът често води до нова агресия. В такива случаи член 119 от Наказателния кодекс на Руската федерация ще помогне. Просто трябва да се обърнете към правоприлагащите органи и да привлечете опонента си към правосъдието.

В търсене на решение

Ситуациите, в които се прилага член 119 от Наказателния кодекс на Руската федерация,възникват в резултат на недоразумения, причинени от изясняването на отношенията. Най-често спорове възникват между местните хора или тези, които са доста запознати един с друг. Обикновено това са вътрешни конфликти, но може да има лични несъгласия. В такава ситуация идва време, когато обидите и битките не носят желания ефект. В този случай една от страните избира тактика на сплашване. Тя се опитва да разреши проблема в своя полза, заплашвайки смърт или сериозно нараняване.

член 119 от Руската федерация

Член 119 от Наказателния кодекс ще помогне да се накаже такъв нападателРуската федерация. Какво обикновено включва разярен хулиган? Разбира се, той се опитва да окаже психологическо влияние върху жертвата. Какво чувства човек след заплахата, която той изрази? Естествено, страх и страх за живота си. Тези емоции са основният фокус. Тиран се опитва да морално подтиска идентичността на врага. Ако успее, тогава целта се постига. В противен случай може да последват повторни заплахи. Възможно е да се противопоставим на такъв ефект само чрез използването на закона като защита. Член 119 от Наказателния кодекс на Руската федерация е това, което е необходимо. Всичко, което трябва да направите, е да напишете изявление. Останалата част от правосъдието се грижи за себе си.

Наказание на виновния

Не всяка заплаха съдържа достатъчностепен на опасност. Понякога хората неволно хвърлят думи, без да им дават подходяща стойност. Ако съществува опасност, тогава ще се помогне само на член 119 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Наказанието, което според него е предвидено (за част 1), ще принуди извършителя да обмисли действията си и да направи съответните заключения.

Член 119 от Наказателния кодекс наказание

Съгласно закона на извършителя се дава избор (вв зависимост от обстоятелствата): задължителна работа за период от 4 до 80 часа, арест до 6 месеца, както и принудителен труд, ограничение или пълна лишаване от свобода за период не по-дълъг от 2 години. Такова наказание не може да се нарече твърде тежко. Това е повече като образователен момент. Основната цел е да се предаде на нарушителя, че агресивните действия срещу друг човек са неприемливи. Освен това никой няма право да заплашва човек, а всяко посегателство върху неговия живот и здраве ще бъде спряно по всякакъв възможен начин.

Оправдана заплаха

Понякога е много трудно жертвата да докаже товаПо думите на нарушителя наистина съществува заплаха за живота. Член 119 от Наказателния кодекс на Руската федерация може да се прилага само в случай на действителни опасения. Ситуацията може да се развие по два начина. Всичко зависи от сериозността на намерението. Например, един от жителите на комунален апартамент постоянно забравя да изключи светлините в банята. Съсед многократно прави забележка към него, но не носи резултати. В един момент той не се отдръпва и обещава да убие, ако такива действия се повтарят. Сега ситуацията е различна. Гражданин периодично бие жена си. Тя постоянно мълчи. Но идва момент, когато една жена реши да му отговори и обещава да поиска помощ от полицията. Разгневеният съпруг грабне ножа от масата и заплашва да нарани, ако спази обещанието си.

заплаха за живота член 119 на Руската федерация

В каква ситуация е истинската заплаха? Разбира се, във втория. Тук намеренията се потвърждават от физическите действия. Освен това, не е лошо, ако кандидатът ще има свидетели. С участието си, обжалването ще бъде по-убедително.

Добре уважавани намерения

Причината за заплахата може да бъде много по-сериозна от тазисамо семейно разглобяване или неразбиране между съседите. Това е посочено в част 2 на тази статия. Въпросът може да се отнася до идеологическа, политическа, национална, както и до религиозна или расова враждебност. Такива сблъсъци заплашват обществото с големи вълнения. И ако случаят се отнася до конкретна социална група, резултатът от случая ще бъде трудно да се предвиди. Тези въпроси повдигат и член 119 от Наказателния кодекс. Терминът, който се предоставя като наказание, по-строг и категоричен.

Член 119 от мандата на Руската федерация

Съгласно тази статия извършителят можеда бъдат лишени от свобода. И разликата тук вече е от две до пет години. Успоредно с това той може да бъде забранен да упражнява определен вид дейност или да изпълнява определена работа, която съответства на служебните му задължения. Този елемент не се появи толкова отдавна. Той е въведен през юли 2007 г. със специално издаден Закон № 211-ФЗ. Това беше направено, след като бе решено да се разпределят такива нарушения в отделна статия. Сега те започнаха да се приравняват с нарушения срещу индивида.

  • Оценка: