ТЪРСИ

Каква е основата на съдебното представителство?

Съдебното представителство е от голямо значениев съвременната съдебна система. Съгласно действащото законодателство, в гражданските дела интересите на хората могат да бъдат представлявани от практически всеки способен човек. Трябва ли адвокат да има юридическо образование? Дори тук няма абсолютно никакво значение.

съдебно представителство

Видове съдебно представителство

Тя може да бъде подредена или договорна. Също така, в някои случаи може да е задължително. Кога е така? Например, когато една от страните е некомпетентен или непълнолетен гражданин. Задължението да представляват интересите на тези лица почива на настойници, родители или настойници. В този случай, така нареченият законен представител ще участва в делото. Интересен факт е, че той може да делегира представлява интересите на неспособен или непълнолетен на друго лице.

Както вече казахме, ограничениятапредставителство в гражданското право са минимум (не може да представлява интересите на директори недееспособни и някои други лица). С всичко това трябва ясно да са наясно с факта, че правото да се приеме позиция и спечели делото в повечето случаи може да бъде само един човек с опит в съдебни дела и добра правна подготовка.

видове съдебно представителство

Съдебното представителство е широко разпространенокакто е най-достъпният. Между другото, важно е да знаете, че директорът може свободно да присъства на съдебни заседания, в които неговите интереси са представени от някой друг. Като цяло присъствието му няма значение.

Как да кандидатствате за съдебно представителство? Тук е въпросът да бъде разглобен много внимателно. Въпросът е, че се нуждаете от пълномощно. През предходните години също е необходима нейната нотариална заверка. Какво се е променило сега? Сега е много по-лесно: клиентът проверява и подписва, а определена организация гарантира, че този документ е подписан от него. Каква организация? Според ККП тя може да бъде успокоена на работното място или в учебното заведение, в НОИ и т.н. Всъщност има много възможности. Ако никоя от тях не е подходяща, отидете при нотариуса. Стандартната цена на услугата е хиляда рубли.

юридически представител

Възможно ли е да има съдебно представителство безизготвяне на пълномощно? Да, това е възможно. Необходимо е просто, че ищецът или ответникът по време на заседанието правят устна петиция, която в бъдеще ще бъде записана в протокола. Всичко е просто елементарно!

Дали съдебното представителство ще бъде скъпо? Всичко зависи от квалификацията на избрания от Вас представител. Цената на този вид услуги може да бъде забранена, но спечелилата страна може да поиска губещият не само да удовлетвори основните претенции, но и да възстанови изцяло разходите на представителя. По принцип, ако правите всичко правилно, няма да трябва да харчите пари изобщо. Основното е, че случаят е решен във ваша полза. Имайте предвид, че съдът има право да намали разходите за представителни услуги.

  • Оценка: