ТЪРСИ

Жандармерията е прототип на полицията

Жандармерията е структурата, която поставяначалото на такъв орган като полицията. За пръв път това беше тласъкът за създаването на система, която по-късно доведе до правоохранителна дейност.

жандармерията е

Каква е жандармерията?

Безопасността на обществото винаги е била проблемот първостепенно значение за властите. Въпреки това, през миналите столетия, когато управлявала монархията, на преден план излезе сигурността на самата държава и на императора. За тези цели е създадена структура като жандармерията. Това очевидно беше необходимо.

И така, какво е това?Каква е системата? Жандармерия - полицията, но не и в смисъл, в който тя съществува сега. През последните векове има военна организация, която правилно се счита за отличителна и важна характеристика. Полицейската жандармерия се занимаваше със защитата на обществото както в страната, така и за армията, която по онова време имаше голяма стойност.

Малко история

През 1791 г. е създадена първата жандармерияформацията се превърна във иновация във Франция. В първоначалната версия тя се отнасяше както за военните министерства, така и за Министерството на правосъдието, освен това тя била разделена на части, т.е. легиони и звена, наричани фирми. Подобен пример на жандармерията съществува и в други европейски страни, например в Австрия, но преди руската империя да стигне до друга версия.

Първоначално жандармерията в Русия съществуваше ииграе ролята на военна полиция. Тя беше подчинена на наследника, но в този формат не продължи дълго. В началото на деветнадесети век полицията започва да се появява в части, които контролират армията отвътре. В допълнение, жандармерията в окончателната версия беше много упорита борба с бунтове, които бяха организирани от революционери, осигуряващи обществения ред.

Дейности на членовете на жандармерията

Един от най-ярките примери за развитие на органидържавата е жандармерията. Тази формация винаги привлича вниманието на историците, тъй като всяка страна представлява свои варианти на тази структура, запазвайки само общи черти, характерни за всички подобни единици.

полицията на жандармерията

И така, каква е работата на жандармерията? Ако изготвите аналогии, можете ясно да видите, когато разглеждате основните линии на сходства на дейността с настоящите правоохранителни органи. Това може да бъде или разследващите комисии, или АТС. Всъщност правомощията са останали непроменени в миналото, а сега, с изключение на някои корекции.

Основните насоки на работата на жандармите бяхаизвършване на разследване и разследване. Единственото предупреждение е, че тяхната дейност е насочена само към онези престъпления, които засягат интересите на държавата, дори го заплашват. Ето защо най-често жандармерията хвърля всичките си сили в борбата срещу бунтовниците и недоволството на гражданите.

  • Оценка: