ТЪРСИ

Искане за качеството на стоките: спецификата на документа

Един рядък жител на съвременната Русия не се намирашетакъв често срещан проблем като придобиването на стоки или услуги с ниско качество. Какво да се направи в този случай, какви документи са необходими, за да се докаже на продавача собствената му правда и да го принуди да върне направените напразно пари? Всичко това е в нашата статия.

Най-лесният изход е да се свържете с магазина илина фирмата, предоставила услугата, и се опитайте да преговаряте мирно. Но за съжаление това е възможно само ако репутацията му е наистина важна за продавача и той не иска да го рискува поради конфликтна ситуация с клиента.

В повечето случаи, уви, оптималниятИзход за купувача е иск за качество на стоката, направен писмено и представен на доставчика на услугата или продукта като официален документ. Това е междинен етап между мирните преговори и хода на съда, който има за цел да помогне на страните да уреждат взаимни претенции в рамките на преюдициалния ред. Всъщност, според адвокатите, това е единственият адекватен начин за получаване на парична компенсация от компанията на продавача без продължителни процедури и съдебни такси.

Съставено правилно и в съответствие сС някои правила искането за качеството на стоките ще помогне на купувача не само да разреши всички съществуващи спорове, но и да спечели съда, ако е необходимо.

По принцип този документ се изготвя вно е по-добре да се придържате към конкретна последователност от презентации, правейки писмена претенция, подобна на официален документ, колкото е възможно. Ако не сте експерт по бизнес кореспонденция и не сте силни в правни термини и формулировки, трябва да се свържете с професионалист.

В повечето случаи искането за качествопродукт, чиято извадка е много лесна за намиране, може да се състави и самостоятелно. Ето някои от основните моменти, които трябва да присъстват в него:

- Посочете пълното име на организацията, с която е възникнал конфликтът, както и данните на ищеца. Обикновено тази информация се записва в горния десен ъгъл, както при стандартните приложения.

- Подробно и ясно описание на проблема с датата на закупуване на стоките, номер на чек, име на закупените стоки.

- Датата на първоначалното обжалване до магазина или фирмата и резултата, получен по време на опита за разрешаване на конфликта устно.

- Позоваване на Закона за защита на потребителите, което посочва възможните последици за продавача.

- Индикация за обжалването ви пред независими експерти (по-добре е да накарате доставчика на продукт или услуга да знае, че сте прибягнали до намирането на истината от трети страни).

- Също така искането за качество може да приключисъдържат препратка към факта, че в случай на непредвидено разрешаване на конфликта или отказ на продавача да разреши спорове, вие ще подготвите иск за иск в съда.

Когато документът е завършен, го отпечатайте катонай-малко две копия. Това е необходимо, за да може продавачът в момента на приемане на искането да подпише копие и дата, което допълнително ще покаже, че той е бил наясно с конфликтна ситуация.

Ако вашето искане за качество е оставено безвниманието или другата страна по някаква причина не иска да го вземе от вас, можете да отидете за малко трик. Изпратете документа по пощата, но бъдете изключително внимателни, когато избирате формата на отпътуване. Най-добрият вариант би бил писмо с обявена стойност и инвестиционен списък. В този случай винаги можете лесно да докажете, че това е вашата претенция за качеството на стоките, които сте изпратили, а не всеки друг документ, който не може да бъде направен, ако изпратите регистрирано или просто писмо.

  • Оценка: