ТЪРСИ

Функции на президента на Руската федерация като национален лидер

Като цяло, конституционните функции на президента на Руската федерациясе свежда до изпълнението от страна на последния на задълженията на ръководителя на руската държава. Всъщност става въпрос за статута на национален лидер, който включва прилагането на три основни разпоредби: запазването и укрепването на конституционния ред, защитата на суверенитета и териториалната цялост на държавата и правното осигуряване на работата на всички политически институции.

Функции на президента на Русия

Освен това, поради факта, че е избранчрез тайно гласуване, тоест придобива право на законна власт, функциите и правомощията на президента на Руската федерация предполагат стратегическо определение на тенденциите във вътрешната и външната политика, качествено определение на приоритетите за икономическо, социално и хуманитарно развитие. Като гарант на правата и свободите на гражданите държавният глава е носител на основните принципи на върховенството на закона и на доставчика на национални и международни конституционни норми.

Функции и правомощия на президента на Руската федерация

Функциите на президента саКандидатът, спечелил националните избори, за период от шест години. Съгласно действащото законодателство едно лице не може да заема най-високия държавен пост на страната повече от два пъти подред. Повечето политически експерти посочват, че Русия има система от постсъветско президентство, която включва прехвърлянето на пълната сила на държавната власт под еднакво условие при номиналното съществуване на кабинета на министрите, парламента и съдебната власт.

Практически функции на президента на Руската федерация:

  • Назначаването на министър-председателя следпредварителното съгласие на заместник-корпуса на Държавната Дума. Де юре, председателят на правителството самостоятелно формира личния състав на кабинета, но всъщност президентът участва активно в неговото формиране. Като се има предвид сегашният конституционен модел, може също уверено да се твърди, че държавният глава остава най-активният играч в бюрократичната област, а личният състав на висшето ръководство на държавата зависи от неговата позиция.
    Конституционни функции на президента на Руската федерация
  • Функциите на президента на Руската федерация му позволяватзаседанията на кабинета, определят приоритета на разглеждането на въпроси на тези срещи. Това обстоятелство позволява на някои юристи и политолози да приемат, че държавният глава е ръководител на изпълнителната власт.
  • Назначаване на датата на изборите за Държавната Дума. По този начин функциите на президента на Руската федерация позволяват на държавния глава да играе активна роля в партийното поле, тъй като долната камара на парламента се избира на пропорционална основа. Практиката на изборите от последното десетилетие намали броя на активните политически играчи до необходимия минимум, което даде възможност да се увеличи управляемостта на политическата система като цяло.
  • Националният лидер има правото да назначи свой гражданинреферендум по ключови проблемни въпроси на развитието на държавата. Това означава, че функциите на президента на Руската федерация се свеждат до мисия за свободно поддържане на легитимността на държавния глава. В края на краищата, ако неговите хипотетични предложения се потвърдят на референдум, той може да получи допълнителни неформални правомощия, за да изпълни собствената си политика.
  • </ ul </ p>
  • Оценка: