ТЪРСИ

Как да издадем пълномощно за автомобил (кола)

Собствениците на коли често се сблъскватс необходимостта от предоставяне на право на управление на своето превозно средство на трета страна. Причините за това могат да бъдат много: няколко шофьора за една кола в семейството, нуждата да се предадат на приятели или бизнес партньори и т.н. Как да издадем пълномощно на колата (колата) правилно?

Пълномощното е писмено разрешение,който се издава от едно лице на друго за представяне (представяне) от третото лице. Лицето, подписващо пълномощното, се нарича законно пълномощникът; лицето, получаващо документа, от представител или адвокат. Документ, съставен съгласно всички правила, потвърждава авторитета на лицето, което го е получило, за да използва колата от името на издаващия гражданин.

Има три вида пълномощни: единен, универсален и общ. Първият и вторият не са заверени от нотариус, издадени за един (един ден) или многократна употреба (година, две, три) от машината. Последната опция трябва да бъде нотариално заверена.

Имайте предвид, че пълномощното устноне съществува. Пълномощното за колата се издава в писмена (обикновена) форма на формуляра, в който са записани паспортните данни на принципала и адвоката. Данните за марката и техническите характеристики на автомобила също се вписват във формата, като се посочва знакът за неговата държавна регистрация. Освен това, за да се идентифицира машината, се маркират годината на производство, цвят, двигател и номер на каросерията; сериите, датата на издаване и номера на паспорта на колата. Документът определя срока на валидност, вписва се подписът на главницата. Издаването на пълномощно не е задължително във формуляра, но може да бъде обикновен лист хартия, но за да има правна сила, то трябва да съдържа всички необходими реквизити.

Пълномощното за машината има период на валидност,което ограничава срока, през който то има правна сила. В повечето случаи този период е три години от датата на регистрация (ограничението, определено със закон). Ако не зададете срок в документа, той ще бъде валиден само за една година. Ако по някаква причина срокът на валидност е повече от три години, съгласно законодателството документът ще бъде нищожен след три години. Ако не подновите валидността на документа в срок, когато карате автомобил с изтекла пълномощно, ще трябва да платите глоба.

Когато издавате пълномощно за кола, трябва да знаете товапри постоянно присъствие на автомобила в тази тема на Федерацията, където е регистрирано превозното средство, няма да възникнат проблеми с управлението. В същото време обаче трябва да сте подготвени за това, че когато напуснете района, пътната полиция ще провери законността на използването на колата много по-внимателно, така че трябва да се отнасяте спокойно.

Ако искате да избегнете подобни проблеми, тогаваПълномощното за колата трябва да бъде заверено от нотариус. В този случай тя се превръща в пълноправен документ, който ви позволява безопасно да пътувате извън региона. В този случай, правоприлагащите органи ще бъдат лоялни към документа.

Големи права и правомощия в сравнение с обичайнитедава общо пълномощно. Възможно е не само да се кара кола, но и да се разпорежда с нея по свое усмотрение (включително продажбата или даряването).

Когато се нанася от превозно средство, върху което се намирапълномощно е издадено за колата, всяка вреда на трети лица, според закона, а не на представителя, но собственикът ще трябва да поеме отговорността. В случай, че такъв автомобил попадне в злополука, застраховката ще бъде изплатена в размер на не повече от 120 000 рубли. Освен това, ако собственикът не е в състояние да докаже, че по време на аварията не е управлявал, той ще бъде държан отговорен (административен или друг).

  • Оценка: