ТЪРСИ

Как да докажете побоя? Как да докажеш побоя?

Как да поправите побоите и да докажете тяхното приложение

Често конфликти от всякакъв вид - всеки ден,професионалист, семейство и други завършват с банално нападение. Въпреки това, физическата неприкосновеност на всяко лице е защитена от Конституцията на Руската федерация и побоите могат да бъдат квалифицирани като престъпно наказуеми и социално опасни действия. Във връзка с това е необходимо да се разбере напълно как да се докаже побоя, да се извърши правосъдието, да се защити и да се защитят неговите конституционни права.

Криминално престъпление - "побой"

Член 116 от Наказателния кодекс определя като престъпление два вида умишлени действия на извършителя:

 • бие - т.е. причинява на жертвата повече от два удара;
 • други насилствени действия, които могат да включват един инсулт, разкъсване на косата, леки изгаряния, прищипване, надраскване, бодливост, натиск и други подобни.

Как да докажете побоя

Задължително условие: жертвата изпитва физическа болка, но е от съществено значение

нямаше проблеми със здравето. Ако жертвата е била повредена, който може да бъде определен като леки, средни или тежки телесни наранявания, престъплението попада в по-сериозните членове от наказателния закон.

Как да докажете побоя: функции на наказателната процедура

Възникват редица въпроси, свързани скак да се започне наказателно преследване по тази статия, как да се съберат фактите и, в крайна сметка, как да се докажат побоите поради специалния наказателен процесуален статут на това престъпление.

Полицейските служители - следователи - инициират и разследват наказателни дела за обстоятелствата на побоя при следните обстоятелства:

 • Ако престъплението е извършено за хулигански, политически, идеологически, расови, национални или религиозни причини.
 • Ако лицето, извършило престъплението, не е известноили по силата на каквито и да било обстоятелства, жертвата не може самостоятелно да се позове на правата си, включително по силата на зависимото си положение по отношение на насилника.

Всички други случаи на побой са свързани с случаи на частно наказателно преследване, а именно:

 • Полицаите извършват само първоначална проверка на заявлението и събират материалите за проверка.
 • Наказателни дела по чл. 116 от Наказателния кодекс на Руската федерация от магистрат и само по молба на жертвата.
 • На всеки етап от проверката и разследването, наказателното дело може да бъде прекратено, тъй като страните са съгласувани.
 • Тежестта на доказване на вината на обвиняемия е върху рамото на жалбоподателя.

Точно защото презумпцията за невинностзащитава обвиняемия и жертвата трябва самостоятелно да разбере как да поправя побои и да доказва приложението си, битият човек определено трябва да предприеме определени стъпки.

Алгоритъм на действията на жертвата

От съществено значение е да се изпълнят всички необходимидействия в началния етап, събиране на документи и записване на информация, в противен случай те могат да бъдат загубени в бъдеще и след известно време жертвата ще има проблем: какво да се прави сега и как да се докаже? Побоите често се характеризират с видими телесни наранявания и са придружени от болезнени усещания.

Как да премахнете и докажете побои

Стъпка на първо място: Медицински преглед

На първо място, трябва да знаете как да премахнете ида докаже побои. Повикайте линейка, ако състоянието се влоши, или посетете най-близката болница или в случай на спешност. Уверете се, че лекарите внимателно проучени и описани подробно в документите на всички наранявания, а при липса на такива - на мястото, а площта на болка, където хората идват, за да удари и наранявания, правилно отразени обяснението на произхода на побоя.

В случай, че в резултат на биенето,да бъдат лекувани и да напуснат болничния отпуск, е необходимо да се провери отново, че в медицинските документи са записани получените телесни увреждания и произтичащите от това последици за здравето. По-късно всички тези медицински сертификати и документи от всички институции, в които е получена медицинска помощ, трябва да бъдат приложени към материалите по делото като обективни доказателства.

Стъпка втора и задължително: подаване на молба до полицията

Непосредствено след конфликта се обадете на полициятадо мястото на инцидента. Полицейските служители ще издават правилно и професионално материали за първоначална проверка и, ако е необходимо, могат да станат свидетели на събития.

 Как да докажеш побои

Тъй като е възможно да се докаже побоят само чрез събиране на повече доказателства и доказателства, е необходимо да се използват максимално ресурсите и възможностите на полицейския орган за това:

 1. Обаждането на "102" се записва и записва автоматично, времето за извършване на престъплението, състоянието на обаждащия се по това време ще бъде потвърдено. И тези материали могат да бъдат прикрепени към случая.
 2. Причинява се от района или разследващ екип ще представи писмена анкета ви спомена свидетели, е отразено в материалите за изпитване координатите им за по-нататъшно общуване.
 3. Изискване изготвянето на доклад за инспекциятасцена с вашето участие, фотографиране условия и следи от борба, изземването оръжия и дрехи на престъплението, в което жертвата и нападателят били и които могат да бъдат следи от тяхната взаимна връзка. Често, защитници на правоприлагащите органи не обичат да се подготви този документ, но ако не се нападат свидетели - това е един от най-обективна и качествена доказателства.
 4. Не забравяйте да получите от полицейското ръководствоза съдебномедицински преглед и възможно най-бързо отидете на изпит за експертни експерти. Те ще установят сериозността на вредата, причинена на здравето, ще анализират възможността да причинят съществуваща телесна повреда при обстоятелства, които жертвата описва.
 5. Дайте подробно обяснение, което възможно най-точно посочва всички насилствени действия, извършени от нападателя, и избройте всички възможни свидетели на конфликта.
 6. Компилирайте и подайте до мениджъра на устройстваполицейски молби и получават уведомление за билет, където се посочва регистрационният номер на молбата. По този номер ще можете да разберете за по-нататъшния ход на проверката. Решението по жалбата трябва да бъде взето от полицейски служители в три- или десетдневния срок.
 7. Ако полицейските служители по някаква причина не го правятда изготвят необходимите документи за доказване на предходни разследвания - да подават заявления за изготвяне на тези действия в протокола, заявлението или индивидуалните жалби до началника на полицейския орган и прокуратурата.

Стъпка трета: Подгответе се за съдебен процес

Свидетелство за свидетелски показания. Спомнете си всички възможни очевидци на биенето и запишете техните данни за контакт. С разрешението на тези лица можете да записвате своите обяснения за събитията във видеоклипа.

Характеризиране на данните. Съберете колкото е възможно повече информация и документи, описващи самоличността на жертвата и нападателя, като по този начин се избягват възможни неоснователни клеветнически обвинения.

Изявление в световния съд. Материалът, събран от полицейските служители, може да бъде изпратен на световния съд, за да започне само наказателно производство

Ние сме преследвани за побои
заедно с молбата на жертвата, която трябва да бъде написана по установения образец.

Компенсация за причинени щети. Жертвата може да подаде иск за обезщетениещети, при които всички изчисления трябва да бъдат документирани. Съдът ще го разгледа по време на срещата. Освен това, на рамената на губещата страна, съдебните разноски за адвокати, независими експертни изпити също падат.

Биене без свидетели

В случаите, когато не е имало свидетели на конфликта, проблем е как да се докаже побоя. Какво трябва да се направи в такава ситуация:

Биене без свидетели

 • Ако са били ранени, технитетрябва да бъдат фиксирани, както вече беше описано. Ако местонахождението на нараняванията съвпада с тези, посочени в свидетелството на жертвата на стачките, това ще бъде обективно потвърждение на факта, че съдът ще вземе предвид, ако има значителни противоречия в свидетелските показания на жертвата и обвиняемия.
 • Ако няма лечебни следи.насилие, непременно да настоявате за изземването по време на инспекцията на инцидента и изготвянето на протокол от полицейските служители за облеклото на жертвата, което може да остане с фаталните следи на нападателя, косата му. Също върху дрехите на нападателя трябва да останат частиците на кожата на жертвата. Всичко това ще помогне да се установи опитът, който ще определи световният съдия.
 • Трябва да е възможно да си припомним колкото е възможно повече хора.видял жертвата преди конфликта и веднага след него. Те ще могат да опишат състоянието на битката, да потвърдят времето и мястото на престъплението, да посочат хората, които са били близо до него, преди и след него.
 • Непряко потвърди факта, че бие поведениежертва след инцидента - състояние на шок, паника, неадекватни реакции. Това може да се потвърди от лица, които го видяха веднага след инцидента.

Доказването на побоя е възможно дори при условиелипсата на истински очевидци е необходимо само пострадалият да е готов да се бори, да утвърди правата си и да бъде колкото е възможно по-внимателен на всички етапи от събирането на доказателства.

 • Оценка: