ТЪРСИ

Структура на Конституцията

Конституция структура е специална процедура. Чрез нея се формира специална система, която позволява да се групират хомогенни конституционни норми в глави, раздели и да се установи последователността на местоположението.

Характеристики на Конституцията на Руската федерация по различно времеизразени по различни начини. Разпоредбите отразяват характеристиките на преобладаващата идеология, степента на развитие на една или друга област на обществените отношения, нивото на тяхната готовност за правно влияние, както и процесите на подобряване на правната техника.

Характеристики на RF конституцията

В основата на обобщаването на нормите в конкретни единици(глави, раздели), се използва сходството на предмета (регулацията) на регулацията, т.е. прякото отношение на нормите с характеристиките на тези обществени отношения, на които се осъществява влиянието.

Структурата на Конституциятапоследователността на местоположението на съответните нормативни комплекси. Поръчването зависи от различни фактори. На първо място, важно е да се вземе предвид взаимовръзката на всички норми помежду си, производството и върховенството. Освен това структурата на Конституцията е пряко зависима от някои концепции, които са в основата на нейните разпоредби. Тези и други фактори са важни за разбирането на цялата система на разпоредбите на основния закон, чието отчитане се счита за неразделна част, включена в квалифицираните правоприлагащи дейности.

Конституцията на съветската епохасе отличава с правна несъвършенство. Нормите, особено в раздела за общите разпоредби, бяха групирани без подходяща систематизация и логически обяснения. До 1937 г. в Основния закон не е имало раздел за определяне на гражданските права. След като тази секция зае последното място в Конституцията. Само в Основния закон, приет през 1978 г., разделът за правата и задълженията на гражданин е поставен на второ място след набор от разпоредби относно основите на политиката и социалната система.

В процеса на изготвяне на Конституцията от 1993 г.Беше предложено разделът относно свободите и правата на гражданите да бъде поставен на първо място. В редица държави този набор от разпоредби отваря Основния закон. В Русия обаче такава структура не беше приета. Това е логично обяснение. По тази причина се смята за нецелево да се започне конституцията от раздела, който консолидира свободите и правата на народа, без да се определят базите, в съответствие с които се организира общество, чиито граждани са членове. В същото време свободите и правата на населението се установяват във втората глава, където те се признават за най-висока стойност и най-важната основа на държавната система на страната.

Конституцията съдържа преамбюл и два раздела. Първият съдържа всъщност Основния закон. Този раздел включва 9 глави за:

  1. Основите на конституционната система.
  2. Свободи и права на гражданин и на лице.
  3. Федерирани устройства.
  4. Президент на Руската федерация.
  5. Федералното събрание.
  6. Правителство на Руската федерация.
  7. Съдебната власт.
  8. Местно самоуправление.

Деветата глава съдържа разпоредби относно конституционните изменения и преразглеждането на закона. Във втората част има "Окончателни и преходни разпоредби".

Трябва да се отбележи, че тази структураОсновният закон има значителни разлики от тези, които са съществували в държавата по-рано (по-специално по време на съветската епоха). Така че преди имаше преамбюл, единадесет основни и шест допълнителни раздела. Основната част бе Федеративният договор. В състава на разпоредбите на Конституцията днес концептуалните идеи, на които се основава конституционната система на държавата, се отразяват преди всичко.

  • Оценка: