ТЪРСИ

Конституционното право като клон на закона: предмет и значение

На теория съществуват много тълкувания на понятието"Конституционно право". Като клон на закона се определя чрез идентифициране на основните характеристики на категорията. По този начин защитата на разрешените възможности на индивида, регулирането на отношенията между обществото, държавата и индивида и определянето на основите на конституционната система често са посочени като такива.

Конституционното право като клон на закона
Да се ​​формулира определение, което даможе да обхване всички аспекти на проявлението на тази теоретична категория и същевременно да подчертае същността на феномена, е необходимо да се идентифицира комплексът от взаимоотношения, повлияни от нормите на този отрасъл.

Предмет на конституционното право са отношенията, регулирани от него, които са отразени в структурата на "основния закон".

В основния официален документ на руснакадържавата - Конституцията - се установяват принципите на конституционната система. Той изброява характеристиките на държавата и нейните отговорности, определя най-високата стойност, както и източника на властта.

Конституционното право на Руската федерация
Същевременно конституционното право е клон на законасе свързва с такива категории като суверенитета, състава на федерацията и принципите, на които се основават функционирането на държавните органи и законодателната уредба на субектите. Съвременният тип вътрешна административно-териториална система определя необходимостта от диференциране на сферите на законотворчество на регионалните и централните власти. Документът с най-голяма правна сила не само посочва това разделение, но и включва списъци с въпроси, по които съответните актове могат да бъдат издадени на едно или друго ниво.

Конституционният закон на Руската федерация, подобно на другите клонове, трябва да се развива в съответствие с принципите, които определят "основния закон".

Комплексът от разпоредби, приети на референдума, установява основните основи на отношенията, които се развиват между държавата и индивида, определя правните форми на тяхното взаимодействие.

От това произтичат и други клонове на правотомеханизъм. Те уточняват общите задължителни норми на "основния закон" за целите, предвидени в този документ, а именно: да създадат и да осигурят условия, при които дадено лице може да се развие и да бъде свободно (парафразира член 7 от КРС).

Предмет на конституционното право са
От казаното дотук можем да направим следното заключение: конституционното право като клон на закона определя основната и организационна "матрица", която определя не само принципите, но и посоката и целите на развитието на различни групи норми по отношение на обема и обединените обекти. С други думи, набор от санкционирани правила, свързани с този клон на правото, отразява основите на държавната структура и има решаващо влияние върху задължителните задължения на други институции.

Конституционното право е клон на законаводещата посока, обединяваща фундаменталните, сложни, организационни и систематизиращи норми, определящи неотчуждаемите човешки права и статуса им, определя най-важните принципи на държавната структура, нейните ценности и реда на функциониране.

  • Оценка: