ТЪРСИ

Фалшифициране на печатите: структурата на престъпността и отговорността

Още в 17-ти век,разпространението на такова престъпление като имитацията на печатите. Оттогава насам това "изкуство" постигна значителен напредък: новите технологии и голям брой много разнообразни инструменти помагат на нападателите в тъмните им дела.

фалшифициране на печатите

Трябва да се отбележи, че според понятието "фалшив"печати "означава и възстановяването им. Това се прави с помощта на готово мастило на хартия. Това изисква специализирани услуги. В същото време всичко е съвсем законно: е необходимо само да се представи документ, който показва, че старият печат е изгубен или станал неизползваем (това се дължи главно на накисването от мастилото).

Структура на престъплението

1) Предмет на този вид престъпление са публичните отношения, свързани с производството, както и използването и продажбата на различни видове документи.

2) Субектът е пряко нещо, скойто е направен копие за престъпни цели. Това може да бъде фалшифициране на печат, сертификат, печат, форма, състояние. награда или друг официален документ.

3) Обективната страна на престъплението са всички действия с фалшиви стоки. Те са от незаконен характер. Тези действия включват:

 • директно производство и фалшифициране;
 • използване за лични цели;
 • маркетинг на трети страни.

4) Субективната страна на престъплението е пряко намерение.

5) Лицето, което е навършило 16 години, може да бъде обект на престъпление. Те обаче могат да действат не само физически, но и юридически лица.

отговорност

фалшифициране на печата

Как днес може да се извърши фалшифициране на печатите? Програмата (а не дори една), която ще помогне на всеки в този труден въпрос, може лесно да бъде намерена в Интернет. Трябва обаче да се помни, че в резултат на такива незаконни действия може да дойде наказателна отговорност. Съгласно член 327 от Наказателния кодекс на Руската федерация, фалшифицирането на печатите се наказва по различни начини в зависимост от тежестта на престъплението. Обърнете внимание също така, че тази статия съдържа обяснения за създаването на копия на формуляри, награди, печати.

1) Фалшификация на печатите, както и всякакви другидокументи (които са официални), които или предоставят специални права, или освобождават дадено лице от определени задължения, се преследват от закона. Същото важи и за тяхната продажба. Каква е тази отговорност? Тя може да бъде:

 • арест за 2-4 месеца;
 • ограничаване на свободата до 3 години;
 • лишаване от свобода, което обикновено не надвишава 2 години.
  фалшифициране на програмата за пломби

2) В случай, че описаните по-горе действия се повтарят или са били повторени, е възможно да се задържат до 4 години.

3) Наказва се с глоба в размер от 100-200 лв. За минималната работна заплата на този, който е използвал документи с умишлено подправен характер. Вместо това наказание обаче могат да се използват и други, като:

 • работа задължителна, продължителността на която ще бъде 180-240 часа;
 • възпитателен труд до 2 години;
 • арестът, който ще продължи три до шест месеца.

Винаги помнете отговорността, която възниква в резултат на извършването на неправомерни действия. В края на краищата фалшифицирането на печата е едно от тях.

 • Оценка: