ТЪРСИ

Отказ да се открие наказателно дело: може ли да бъде оспорено?

Според съвременните закони наказателното дело не е такавинаги може да се стигне до логичното му заключение. В някои случаи съдията и прокурорът могат да издадат решение, с което се отказва да го инициират. Разбира се, случаят може да бъде спрян само ако има сериозни основания за това.

отказ за започване на наказателно производство

Основания за отказ за започване на наказателно производство

Съвременните закони ясно да посочват случаите, когато е необходимо да се откаже да образува наказателно производство или да прекрати наказателното производство, вече започна.

На първо място, наказателното дело се прекратява в случаите, когато няма престъпления. Например, не е имало убийство, а самоубийство и т.н.

Освен това причината за закриването на случая може да бъделипса на корпусни престъпления в това или онова събитие. Например, се случи някакъв инцидент, но това не е нарушение на Наказателния кодекс.

Отказът да се образува наказателно производство може да имадруга причина: това се дължи на изтичането на статута на ограниченията на престъплението. Срокът за престъпление е ясно посочен в Наказателния кодекс.

И, разбира се, наказателно дело не може да бъдеотворен срещу починалото лице (потенциален престъпник). Изключения са само случаите, когато е необходимо да се очисти репутацията на починалия.

Освен това, законодателството предвижда други причини за прекратяване на делото във връзка с конкретно лице.

жалба за отказ да се образува наказателно производство

На първо място, трябва да се отбележи, че отказът даинициирането на наказателно дело ще последва, ако в хода на разследването се установи, че обвиняемият не е замесен в извършеното престъпление. Човек не може да бъде осъден за същото престъпление два пъти - това също може да служи като основа за отказ.

Отказът да започне наказателно производство можевъзникнат в резултат на амнистия. Освен това законът не позволява наказателно преследване на лице, чиято възраст все още е недостатъчна за пълна наказателна отговорност.

Неуспехът може да възникне и в случаите, когато човек изостава в умственото развитие и действа от интуицията на някой друг, без да осъзнава всички възможни последици.

Ако след разследването неоснованията за образуване на наказателно дело никога не са намерени, следователят, прокурорът и следователът могат да издадат решение за прекратяване на разследването.

Жалба за отказ за започване на наказателно производство

основания за отказ за започване на наказателно производство

Решението, че наказателното дело е прекратено, можете да опитате да оспорите. В такива случаи е необходимо да се спазват определени изисквания на закона.

Първо, трябва внимателно да прочететедокумент, доказващ това решение. Основното нещо тук е да се определи причината за прекратяване на наказателното дело. Ако не е намерено престъпление по време на разследването, то е практически безсмислено да подадете жалба.

Понякога, за да има основа запредизвикателство за резолюцията, трябва да се запознаете с всички материали за проверка. Разбира се, можете да ги видите само след получаване на разрешение. Ето защо трябва да направите изявление (трябва да отговаряте на някои изисквания, така че е по-добре да използвате услугите на адвокат) и да го изпратите на следователя. Можете да направите това, като използвате услугите на всяка пощенска станция. Ако решите да подадете заявлението право в ръцете си, трябва да запасите две копия: една, която давате на следователя, а другата остава с вас. На вашето копие лицето, на което сте подали документа, трябва да остави подпис и дата.

След като заявката ви бъде обработена,ще бъдете информирани за датата и мястото, където трябва да пристигнете, за да се запознаете с всички необходими материали. Между другото, друго лице може да изучава документите, но за това кандидатът трябва да подпише пълномощно. Ако материалите по делото водят до оспорване на решението за отказ, е необходимо да се изготви писмена жалба и да се подаде в районния съд.

След като изтече времето, решението на съда ще дойдеодобрява или отхвърля жалбата. Целият процес на подаване на жалба, разбира се, може да се направи независимо. Но все пак е по-добре да използвате услугите на адвокат, тъй като квалифицираната помощ ще ви помогне да избегнете грешки и да ускорите процеса.

  • Оценка: