ТЪРСИ

Неплащането на административна глоба в определената дата означава какви са санкциите? Отговорност за своевременно неплащане на глоба

Глобата е форма на наказание в административното право. Това е парично приспадане по отношение на юридическо, длъжностно лице или физическо лице, което е извършило неправомерно поведение.

Глобата в административното право е саматаприлагана от мярката за задължително влияние. Това е възстановяване на собственост. Може да се използва само като основно наказание. Специална част от Административнопроцесуалния кодекс налага административно наказание като санкции в почти всички членове.

Наказвачът, на коготосъответната санкция е длъжна да изплати възстановената сума в определения от закона срок. Неплащането на административна глоба в определената дата води до налагане на санкции.

неплащане на административна глоба в определен срок

Функции на глобата в административното право

Глобата изпълнява няколко функции едновременно: превантивна, наказателна и компенсаторна.

1. Превантивната функция е насочена към предотвратяване на нарушенията в административното право в бъдеще.

2. Наказателната функция е насочена към наказване на нарушителя за административни действия, като му налага санкции.

3. Компенсиращата функция (законна) има за цел да възстанови правата на собственост и правата, нарушени от незаконни средства.

Не винаги функции, насочени към по-нататъшнопредотвратяване на престъпления, извършват своята работа. Понякога има такъв факт като непредоставянето на временен административен глоск. Назначеният срок се определя от законодателя. След като се увеличи по някаква причина този период, гражданите все още ще трябва да плащат определената сума в бъдеще. Както показва практиката, няма смисъл да се избягва наказанието. Да се ​​навреди на такива действия е възможно само за себе си.

относно административните санкции и отговорността за неплащане на глоба

Условия за плащане на глобата

Срокът, определен за заплащане на събирането от лице,отговорно, е равно на шестдесет дни. През това време нарушителят е длъжен да се раздели с определената сума, тъй като неплащане на административна глоба в определен срок води до прилагането на определени санкции. Преди това разпределеният период е бил тридесет дни.

Важно е да запомните, че нарушителят има правоВ продължение на десет дни да протестира или да обжалва решението за административна глоба. В края на този период гражданинът е длъжен да плати възстановената сума. Без да предприеме каквото и да било действие, за да обжалва протокола, нарушителят се съгласява с обвинението и този вид наказание. Какво ще стане, ако гражданин, извършил административно нарушение, не плати глоба? Законът за това предполага отговорност. При неплащане на глоба в определен срок могат да бъдат наложени санкции. Например, те могат да бъдат изразени чрез увеличаване на размера на наказанието, както и други видове наказания.

неплащане на административна глоба в определения срок

Размерът на глобата

Наказание за административно нарушение залицата са определени в размер не повече от пет хиляди рубли. В изключителни случаи тя може да достигне няколкостотин хиляди рубли. Длъжностните лица плащат възстановената сума, чийто размер може да бъде от петдесет хиляди до един милион рубли. Юридическите лица могат да наложат глоба до шестдесет милиона рубли.

Наказание не може да бъде по-малко от сто рубли, а за наказание престъпление трафик е най-малко петстотин рубли.

Изключението се прави от гражданите, на които не се прилага санкцията: военнослужещите и студентите преди изтичането на договора.

Какво заплашва при неплащане на административна глоба?

На практика често се случва, че хората,задължени да изплатят възстановената сума, злобно отклоняващи се от прилагането на тази мярка за наказание. За да се предотврати тази ситуация, са създадени предпоставки за доброволно и своевременно изпълнение от страна на нарушителите на задължението за плащане на глоба. В крайна сметка някои граждани не мислят за въпросите: "Какво очаквам от неплащане на глоба? Какви последствия води до наказание?

CAO в член 20.25 предвижда определени санкции за избягване на административно наказание. Така че е по-добре да не тествате съдбата. Липсата на плащане на административна глоба в определения срок налага налагането на друго наказание. Какво означава това? Такова наказание се изплаща в двоен размер от сумата, която не е платена своевременно. Това наказание за административни нарушения не може да бъде по-малко от една хиляда рубли. Освен че неплащането на глоба е свързано с допълнителни административни санкции, например под формата на арест. Срокът на тази превантивна мярка е не повече от петнадесет дни. Или това поведение води до факта, че гражданинът получава награда за работа в някоя държавна институция. Срокът на това наказание не е повече от петдесет часа.

отговорност за неплащане на глоба в рамките на определен период от време

Наказание за избягване на санкция за неплащане на глоба

За гражданите, които се отклоняват от плащането на глоба,се прилага едно от посочените по-горе санкции. Това обаче не плаши всички. Законът разказва за административните глоби и отговорността за неплащане на глоба. Въпреки това, нарушителят може също да бъде пренебрегван при изпълнението на тези задължения. Следователно, това отношение към наказанието предполага допълнителни мерки, предвидени в административните норми. При неизпълнение или укриване от повторно погасяване на определената сума се предвижда по-тежко наказание. Но възстановяването става все по-строго. Например, за изоставянето от страна на извършителя на престъплението на мястото, където служи административно арестуван или за избягване на изпълнението на наказанието му, лишаване от свобода следва. Законът позволява наказание за злосторник, който не може да бъде арестуван с лишаване от свобода до петдесет дни. Или да увеличите периода, определен за задължителна работа, до петдесет часа.

отколкото съм заплашен от неплащане на глоба [1], което заплашва да не плати административна глоба

Вместо да приключи

Поради факта, че не е платена административна глобав предписания период налага задължителна работа като наказание, човек, избягващ изпълнението им, рискува да влоши положението. Подобно поведение може да доведе до увеличаване на размера на възстановяването, а административната глоба понякога достига триста хиляди рубли. Или нарушителят е заплашен с арест за период до петдесет дни.

В заключение, бих искал да кажа това, за да се срамувамот наложените санкции е нерентабилно за нарушителя. Рано или късно ще трябва да платите сметките, но наказанието ще бъде по-тежко. По-добре да не доведете до това.

  • Оценка:
  • ЧЕТЕТЕ ТЕМА