ТЪРСИ

Гаранция за заем: отговорност - как да го избегнем? Препоръки на специалисти

Колко често хората, които решат да вземат заем, са необходимигарант? Често трябва да се възползвате от подкрепата на човек, който потвърждава нивото на доходите и се съгласява да бъде отговорен, ако заемополучателят има проблеми с плащанията по кредита. Много финансови институции се съгласяват да издават голяма сума в брой само ако клиентът носи няколко поръчители. Въпреки това, не всеки е готов да поеме отговорност. Ще бъде много по-лесно, ако поръчителят не бъде задължен към банката.

гаранция за заем, как да се избягва
Преди да се съгласите на сделка с банката като гарант, си струва да се изяснят всички нюанси.

Важно е да знаете

Има такова нещо като отговорност загаранция за заем. Какъв е смисълът? Ако кредитополучателят не може да се справи с дълговите си задължения, те попадат на раменете на гаранта. Това означава, че съгласие за такава сделка, клиентът се задължава да даде на банката пълния размер на кредита. Не случайно роднини и близки приятели често действат като гаранти. Тези хора са уверени, че кредитополучателят ще се справи със задълженията си и проблемите с финансовата институция няма да възникнат. Но ситуациите са различни.

как да се избегне отговорността на гаранта
По принцип може да има няколко гаранта. И всеки е равен в задълженията си към банката. При сключване на договор във финансова институция е полезно да се изяснят предварително данните. Струва си да се съгласим само на напълно „прозрачни“ условия.

Анализ на ситуацията

Силно се препоръчва да се анализиравсички степени на риск при вземане на гаранция за заем. Необходимо е ясно да се оценят възможностите на кредитополучателя. Приемането на споразумение само за приятелство не си струва. Първото нещо, което изисква гаранция за заем, е отговорността. Как да я избегнем? Да се ​​отговори на въпроса е доста трудно. Ако дадено лице е подписало договор в банка, той трябва да спазва условията му.

отговорност за кредитна гаранция
Често има случаи, когато човек започва да преследва заем, който не е взел. В резултат се оказва, че преди няколко години трябваше да бъда гарант със съсед или роднина.

Какво си струва да се обмисли?

Всеки гарант за заем да избягваиска да бъде отговорен, дори ако шансът кредитополучателят да не плати заема е незначителен. Ето защо, преди да се споразумеем за пътека, си струва да проучим основните нюанси:

  • Платежоспособността на кредитополучателя е първото нещо, на което трябва да обърнете внимание. В края на краищата, гаранцията по заема е отговорност. Как да го избегнем, ако лично трябваше да подпише договор в банката?
  • Трябва да вземе предвид характера на кредитополучателя. Много важни показатели като дисциплина, надеждност, педантичност.
  • Преди това си струва да разберете всичко за гаранцията по кредита: отговорност, как да го избегнете, при какви условия ще бъде възможно да откажете договора и т.н.
  • Бъдещият гарант се препоръчва да провери кредитната история на кредитополучателя.
  • Трябва да се изясни защо се нуждаете от заем, където ще се изразходват пари. Лице, действащо като гарант на сделка, има право да знае всичко за него.
  • Ако има и най-малко съмнение, сделката трябва да бъде напълно изоставена.

поръчител избягва отговорност
Спазването на простите правила ще ви помогне да запазите нервите и финансовите си спестявания. Гарантът може да стане само ако има пълно доверие в кредитополучателя.

Към бележката!

Освен това, гарантът трябва да разбереако може, в случай на нещо, да плати заема за кредитополучателя. Трябва да се отбележи, че хората с ниски доходи не могат да станат гарант за сделка с банка. Финансовата институция се съгласява само с онези поръчители, които действително могат да изплатят дълга, когато възникнат проблеми. Никой обаче не иска да плаща пари за друг човек. Как да се гарантира заема, за да се избегнат потенциални проблеми? Единственият начин е да се приемат само печеливши сделки.

като гарант за избягване на отговорността за заема
Следва друг нюанс.обърнете внимание. Финансовите институции често разглеждат кредитната история на клиент, който се стреми да стане гарант. Освен това лице, което е отговорно за задълженията на други хора, губи шансовете си да използва услугите на банката. Не винаги е възможно да се вземе заем на лицето, което вече е гарант от някого.

Как да се намери изход, ако кредитополучателят не се справи със задълженията?

Ако се случи неприятна ситуация, клиентътне изплаща заема, а банката се обръща към гаранта, заслужава си отново внимателно да преразгледа договора. Опитните адвокати твърдят, че някои точки могат да се тълкуват по различен начин. Гаранцията за кредит е отговорност. Как да го избегнем, кажете на опитен специалист. Адвокатът обаче ще трябва да плати за услугите. Без никакви загуби е малко вероятно всичко да бъде уредено.

Гарантът може да съди банката. Идеалното решение би било да се издаде допълнително споразумение, според което ще трябва да върнете дълга на по-лоялни условия.

отговорността за гарантиране на заемите и как да се избегне
Друг вариант - иск за несъстоятелностпоръчител. Необходимо е само да се представят документи, потвърждаващи липсата на доход. Спечели съда ще успее, ако гарантът не може да работи по здравословни причини. Ще трябва да предоставим официални медицински свидетелства.

Но какво да кажем за кредитополучателя?

Трябва да се разбере, че отговорността в първатаопашката е на клиента, който е издал договора за кредит. Гарантът е само незначителен предмет. Въпреки това, много финансови институции, които не чакат за плащания в рамките на няколко месеца, да започне да оказва натиск върху гаранта, и да забравите за кредитополучателя. Как да бъдем в тази ситуация? Как да избегнем отговорността на гаранта? Всичко, което трябва да направите, е да се свържете с кредитополучателя. И в тази ситуация можете да отидете в съда. Но искането ще трябва да бъде подадено не за финансова институция, а за лицето, което е взело назаем пари.

Чрез съда ще бъде в състояние да изтръгне сумата от кредитополучателякойто той дължи на банката. В редки случаи отговорността се разпределя поравно между страните. Това положение е възможно, ако кредитополучателят не може да се справи със задълженията си по няколко причини и предоставя информация, потвърждаваща финансовото си състояние.

Когато банката има право да поиска изплащане на заема от гаранта?

Има редица ситуации, при които има финансовиинституцията има законно право да изиска плащане на дълг от лице, което действа като гарант. Някои банки обаче могат да прибягват до заплахи в други случаи. Следователно всяко лице, което дава съгласие за гаранция, трябва да знае своите права и задължения. Списъкът на ситуации, в които трябва да платите някой друг дълг, не е толкова голям.

  • Кредитополучателят е спрял да плаща заема и не се свързва с банката.
  • Кредитополучателят е станал инвалид и физически не е в състояние да получи доход, достатъчен за изплащане на кредита.
  • Смъртта на кредитополучателя.

като гарант за избягване на изплащането на заема
Струва си да се отбележи, че от всяка ситуация все ощеможе да намери изход. Най-трудната е третата точка. Но дори ако лицето, което е взел заема, умира, поръчителят може да разчита на неговата застраховка живот. Ако бъде сключен такъв договор, част от възстановяването може да отиде за изплащане на заема. Но това е възможно, че също трябва да отидете в съда. Ако човек е загубил способността си за работа, той ще получи пенсия от държавата. И в този случай ще бъде възможно да се разчита на положителен резултат. Чрез съда, ако желаете, можете да постигнете преструктуриране на договора за кредит. Плащанията по дълга ще се извършват на минимални вноски въз основа на размера на пенсията на кредитополучателя.

В какви ситуации може гарантът да оспори решението на банката?

Ако кредитополучателят не се справидълга си, като гарант за избягване на плащането на кредита? На първо място, заслужава да се разгледат ситуациите, в които клиентът има право да оспори решението на банката. Струва си да се припомни, че финансовата институция може да изиска плащане на дълг от гаранта не по-късно от 6 месеца след като кредитополучателят е престанал да се справя със задълженията си. Ако са изминали повече от шест месеца, гарантът на сделката има право да оспори всички решения на банката.

Често има и друга ситуацияТова се случва. Ако кредитополучателят не плати дълга, банките започват да изискват връщането на пари от роднини. В същото време се оказва, че не са знаели, че е сключен договор. Важно е да се знае, че гаранцията се потвърждава от подписа. Ако няма документи, които не са сертифицирани, няма задължение към банката!

Гарантът ще може да откаже да плати заема, ако плаща издръжка за сума, надвишаваща 75% от месечния му доход. Проблемът обаче ще трябва да бъде решен чрез съдилищата.

Неработоспособността на поръчителя също е причина за отказ от задължения към банката. Здравословното състояние на клиента трябва да бъде официално потвърдено с медицинско свидетелство.

Как може гарантът да избегне отговорността за заема? Нека да обобщим

Преди подписване на споразумение с банката,Струва си да се претеглят плюсовете и минусите. Струва си да се съгласим само за сделката, в която можете да сте сигурни. Струва си да си припомним, че гаранцията за заем е отговорност. И как да го избегнем? Първият е да се научат техните права и отговорности. В крайна сметка, често изискванията на финансовите институции са абсолютно незаконни.

  • Оценка: