ТЪРСИ

Блокиране на генератора: типове, принцип на работа

Блокиращият генератор е генератор на релаксацияимпулси, то се извършва въз основа на усилващ елемент (например транзистор) със силна обратна връзка от трансформатора. Най-често използвайте положителна обратна връзка.

Предимства и недостатъци

Предимството на такива генератори еотносителна простота, възможност за свързване на товари през трансформатор. Формата на генерираните импулси е близка до правоъгълната, дежурният цикъл достига десетки хиляди, а продължителността е стотици микросекунди. Ограничаващата честота на повторение на импулсите достига няколко сто киHz. Капацитетът на колебателните вериги на такива устройства е малък, поради капацитета на преобръщане и, разбира се, капацитета на монтажа. Благодарение на тези качества, блокиращият генератор намери широко приложение в производството: в автоматизацията, регулацията и индустриалната електроника.

блокиращ генератор

Недостатъкът на тези генератори е зависимостта на честотата от промяната на захранващото напрежение. Стабилността на честотата е по-ниска от тази на мултивибратора, тя е само 5-10%.

Блокиращ генератор, сглобен съгласно схемата сположителна решетка или с резонансна схема, която е настроена на скоростта на повторение на импулси с фиксиран диод, има доста висока устойчивост на трептене. Честотата на нестабилност в такива схеми е по-малка от един процент.

Има много схеми за осъществяването на такивагенератори: тръбни транзистори с основно пристрастие, транзистори с емитерна връзка, положителна мрежа, усилена каскада, транзистори с полеви ефекти и др.

Снимката показва блокиращ генератор на транзистор с полеви ефекти.

Генератор за блокиране на FET

Най-популярниконвенционални транзистори. При такива устройства обикновено се използват импулсни трансформатори. Генераторът може да работи в режим на блокиране, лесно се синхронизира чрез външен сигнал.

Блокиране-генератор, принцип на работа

Работата по схемата е разделена на няколко етапа. Етап 1: транзисторът се отключва, когато на емитер пристига импулс. Устройството започва да работи. Когато се постави възбудителен ток към основата на транзистора, той причинява натрупване на заряд, както и увеличаване на тока на колектора. Чрез резисторната положителна обратна връзка, извършена от намотките на импулсния трансформатор, възбужда лавинния процес на увеличаване на базовата, колекторните токове и тока на натоварване. Това намалява потенциалната разлика между емитер и колектора на транзистора, когато достигне нула, устройството преминава в състояние на насищане. Стъпка втора: пренебрегвайки съпротивлението на първичната намотка, предполагаме, че към намотката се прилага постоянно захранващо напрежение. В резултат на останалите намотки на трансформатора напрежението също е постоянно. Характерът на промените в токовите вериги се определя от свойствата на веригите, които са свързани последователно с вторичните намотки, както и със свойствата на трансформаторното ядро. Например, при активно натоварване токът ще бъде постоянен. Токът в основата на транзистора е постоянен, но започва да намалява, когато кондензаторът се зарежда. Токът на колектора се определя от сумата на магнетизиращия ток и преходните токове на намотките.

принцип на блокиране-генератор
Магнетизиращият ток се увеличава, моделът на растежаХистерезисната верига на материала на сърцевината. В резултат на това токът на колектора също се увеличава. Това води до факта, че транзисторът напусне състоянието на насищане, се формира върхът на импулса. Токът на колектора отново зависи от стойността на базовото зареждане и базовият ток започва да намалява по лавинен начин. Транзисторът е заключен, се формира импулсната секция. Когато уредът е заключен, блокиращият генератор започва да се възстановява в първоначалното си състояние.

  • Оценка: