ТЪРСИ

Сентиментализъм: какво означава това понятие в литературата

При изслушването на всеки човек имаше такава дума, като сантиментализъм. Какъв е смисълът на термина в литературата и психологията. Много хора имат представа за това, но много често не могат да го обяснят.

Общ изглед

Синтаментализмът от английски се превежда каточувственост или докосване. Дума, формирана от прилагателно, което означава прекомерна нежност в проявата на съчувствие. Един сантиментален човек се характеризира със силна чувствителност, лесно се движи.

Социализмът е това, което

Но освен тази дефиниция, има и други. Нека да започнем с посоката в литературата.

Ролята на сантиментализма в литературата

Ако общото значение на това понятие е известно на мнозина, тогава какво е сантиментализъм в литературата? Преди да определим ролята си, трябва да разберем кога се е появила и какво е характерно за нея.

Първо, сантименталността е една от най-важнитенасоки в литературата се появяват в края на осемнадесети век, когато хората от третото имение започват да възвиси своята политическа дейност и социална роля. Те не бяха равни на аристократичното общество и духовенството и затова изразиха позицията си по отношение на демокрацията.

Сентиментализмът показа нов погледчовешката природа, където усещането е по-ценно от мислене. Лични инстинкти - състрадание, нежност и доброта. Те имат предимство пред социалните отговорности.

В литературата, искреност, съчувствие забеден. Синтралните писатели критикуват жестокото отношение и социалната несправедливост. За разлика от класицизма, който е в ръцете на разума, този жанр е подложен на емоции, дава на хората творчество свободата да избират чувства и да изразяват своите идеи.

В сантиментализма има демократична мисъл,което означава равенството на всички народи. Хората съхраняват дневници, опит, показват мизерия един към друг. И в творбите описват чувствата си, усещанията, които изпитват по някакъв начин.

Героят в сантиментален роман е обикновен. Един обикновен човек, който не е богат на богатство или друго заслуги.

В литературата играе ролята на сантиментализъм. Показано бе значението на равнопоставеността на имоти от страна на техния духовен свят и необходимостта от демокрация, която по това време беше доста важна за Русия.

Какъв е сантиментализмът в литературата?

Характеристики на сантиментализма

Има основни признаци на посока, те ще бъдат посочени по-долу. Разбрахме понятието "сантиментализъм". Това, което означава това понятие, стана по-ясно. Сега нека да преминем към основните функции:

- Култът на усещането;

- значението на обикновения човек;

- Приоритет на личния живот;

- субективност, позицията на автора е двусмислена;

- водещи жанрове: роман, дневници, писма, история;

- вътрешния свят на човек, чувства, емоции, преживявания;

- протест срещу аристократичното общество.

Сентиментализъм в психологията

особености на сантиментализма

Сантименталността е собственост на психиката. Характеризира се със сънливост, емоционалност и чувственост. Сенцименталните хора са ориентирани към проявлението на докосващите, радостни чувства, когато другите хора не реагират на абсолютно същата ситуация. Същите характеристики са дадени на героите на произведения в стила на "сантиментализма". Какво означава концепция в психологията, известна още сега. Такива хора се характеризират със сълзи без никаква причина.

Сега отговорете на въпросите: "Сентиментализъм: какво е то, имаме ли нужда от него сега и този жанр беше наистина важен през 18 век? Положителните или отрицателните трябва да се считат за качествена сантименталност? ".

"Нищо не заслужава такова внимание като човешкото сърце." Думите на Фонвизин отговарят на набор от въпроси в едно изречение и разкриват смисъла и основната идея на сантиментализма.

  • Оценка: