ТЪРСИ

Етичен кодекс на психолог

Етичният кодекс на психолога е наистинасъществува в разрез с съмненията на мнозина. Той одобрява основните норми на морала, правилата за поведение, които експертът трябва да спазва при изпълнението на работата си. Парадоксът обаче е, че няма наказания за нарушаване на този закон у нас. Ако в САЩ етичният кодекс на психолог трябва стриктно да се спазва, защото в противен случай можете да плащате не само репутация, но и да разгледате обстоятелствата по делото в съда, тогава в Русия най-голямата санкция е публичността на нечестното поведение.

Така че се основава на дейността на психологосновните принципи, които осигуряват защитата на човешките права, личния му живот. Най-важното правило, спазването на което е необходимо при консултация с психиатър или психолог, се счита за поверително. Това правило предполага абсолютно неразкриване на информация, получена от клиента. Пациентът ще може наистина да се отвори, само знаейки, че двама души няма да разпространят думите си по-нататък. Ако специалистът се нуждае от допълнителни консултации с колега, той трябва да информира лицето за тази нужда и да попита за възможността да го задържи. Само със съгласието на клиента информацията може да бъде оповестена. Много психолози често пишат научни произведения, основани на личен опит, т.е. примери от живота. В тази ситуация спецификацията на имената ще бъде излишна и незаконна.

Етичният кодекс на психолог включва принципа накомпетентност, което предполага пълна отговорност за избрания метод на работа. Освен това той трябва ясно да разбере къде завършва линията на неговата квалификация и за какви въпроси той не знае. Всеки съвет на психолог може да окаже силно въздействие върху пациента. Ето защо всичко, което клиентът прави въз основа на инструкциите на специалист, остава на съвестта и отговорността на последния. Той винаги трябва да помни, че е в състояние да повлияе на съдбата на човека и това е много сериозно. По време на работата и приемането специалистът няма право да показва лично негативно отношение към клиента или по друг начин умишлено да навреди на здравословното му състояние.

Етичният кодекс на психолог се основава на принципауважение към личността. Ако срещне ситуация, в която моралните норми са несъвместими с професионалните задължения, е необходимо внимателно да се претеглят плюсовете и минусите и да се вземе решение, което максимално допринася за благосъстоянието на клиента. Тоест е необходимо да помним заповедите "да не навреди на съседа". Дейността на квалифициран психолог не трябва да бъде повлияна от религиозната, националната или сексуалната принадлежност на съветника.

Струва си да си спомним за професионалното сътрудничество,което предполага уважение към колегите и техните методи на работа, независимо от тяхната компетентност или мнение. Общественото обявяване на остър отрицателен отговор за работата на друг специалист се счита за морално неразумно действие.

И най-важното е: при работа с всеки клиент психологът е длъжен с пълна отговорност и интерес да се доближи до своите проблеми или болести. Той трябва да разработи план, който ясно посочва основните проблеми, методите за тяхното разрешаване и очаквания краен резултат. Всичко това трябва да бъде обсъдено с клиента, защото той трябва да бъде напълно информиран за това, докъде иска да дойде, да бъде в съгласие с целта. Тогава процесът на разбиране на причината за проблема и прилагането на мерки за неговото премахване ще бъде много по-бърз и по-ефективен.

Също така, не принуждавайте човек да говорипо тази или тази тема, можете да го поканите да го направи. В случай на отказ е необходимо да изчакате момента, в който той сам ще бъде готов да говори по конкретна тема. И няма значение колко време отнема, защото всеки има своето време. По този начин психологът в своята дейност разчита на принципа на доброволност и желанието на клиента да работи с него.

  • Оценка: