ТЪРСИ

В какви случаи е необходима застраховка за Шенген

За тези, които ще пътуват до страните от ЕС,имате нужда от застраховка за Шенген. Това е документ от определен тип, действащ в редица европейски страни. Медицинската застраховка за страните от Шенген е валидна по време на пътуването. Тя трябва да отговаря на редица изисквания:

застраховка за Шенген
- Срокът, за който застраховката е издадена, трябва да бъде не по-малка от валидността на визата.

- Медицинската застраховка за Шенген трябва да е валидна във всички страни, влизащи в нейната зона.

- Според условията, тя трябва да покрие всички разходи за медицинска помощ.

Ако тези изисквания не са изпълнени, тогава най-вероятно ще ви бъде отказана виза.

Застраховката за Шенген може да бъде издадена от триманачина: с помощта на програмите А, Б и В, всеки от които допълва предишния. Например, застраховка програма A гарантира квалифицирана помощ след пътен инцидент, след остър пристъп на заболяването. Програмата предполага възможността на първите, и допълнителни услуги: се свържете с лекар от дома. Трети пример - застраховка за Shengena C включва две първи вариант и гарантира изплащането на всички разходи, допълнителни услуги, които във всеки отделен случай може да бъде доста по-различно.

медицинска застраховка за страните от Шенген

Выезжая за рубеж со своей семьёй или в компании приятели, трябва да знаете, че всеки член на семейството или член на групата трябва да бъде осигурен, включително непълнолетни, защото в случай на заболяване няма да е възможно да се използва политиката на другиго.

Застраховката за Шенгенската зона трябва да бъде формализирана в съответствие с правилата, които са в сила в европейските страни.

Наличие на здравно осигуряване за пътуване дошенгенските държави също са задължителни за влизане в повечето други световни държави. Посолствата на тези държави и САЩ няма да издават виза, ако съответната полица не бъде издадена. В чужбина вероятно ще ви е необходима, тъй като разходите за получаване на медицинска помощ за болестта са покрити и разходите за лекарствата също ще бъдат възстановени. В допълнение, ако е необходимо, е гарантирано изпращането на жертвата в родната й страна.

медицинска застраховка за Шенген
Застраховката за злополука предполагамного по-големи плащания от разходите за медицинска помощ. Ако туристът получи малка травма, той има право на безплатна медицинска помощ и, ако е необходимо, да го изпрати вкъщи. Ако човек губи пълния си капацитет (или дори частично), му се изплаща възстановяване, което може да достигне няколко десетки хиляди долара.

Застраховка със загуба на багаж. В този случай застрахователното дружество гарантира частично или пълно обезщетение за стойността на изгубения багаж. За тези, които са загубили багажа си от собствена небрежност, обезщетението за щети не се прилага.

Застраховката е валидна и за пожари, терористични актове, актове на природата. Този тип услуга е подходящ за пътуване до държави с нестабилни условия.

Различни компании предлагат медицински услугиЗастраховка за страни, включени в списъка на страните в европейската зона. Трябва да знаете, че застраховката за Шенген е издадена без франчайз, а отговорността за нея трябва да бъде най-малко тридесет хиляди евро. Обикновено тези условия напълно отговарят на изискванията на чуждестранните посолства и предоставят медицинска помощ, както и сроковете на валидност. Днес застраховката за Шенген е достъпна за всички застрахователни компании.

  • Оценка: