ТЪРСИ

Александър Сергеевич Пушкин. "Циганите". Резюме на стихотворението

Простотата и яснотата на произведенията на Пушкин изобщо не намаляват тяхното значение и

Пушкин цигани резюме
стойности. Какво например е стихотворението, което Пушкин пише "цигани" в младостта си? Обобщението е, че един млад човек от високото общество на столицата е разочарован от живота, той е отегчен от празнота, претенции и лицемерие на неговата среда. Алекс искаше да бъде сред природата, естествени, искрени хора. Той отива в циганския лагер и живее в него, роуминг и споделяне на твърдата съдба на свободните хора. Две години Алеко е сред циганите, той се радва на волята и любовта към красивата Земфира. Но тежките предчувствия го мъчат. В сънищата той вижда предателството на жена си.

Кратко описание. Пушкин. Поемата "Цигани"

Поемата е украсена с описания на циганския живот,природната природа. Това не съдържа резюме. Тук, както във всяка друга Пушкинска работа, зад очевидната простота се крие философската дълбочина. Веднъж бащата на Джемфира, стар циганин, казал на Алеко историята на любовта си. Красивата му съпруга Марула го остави малко дъщеря и напусна лагера с другата. Алеко е изумен: защо измаменият съпруг не отмъсти на невярната си съпруга и на любовника си? Старият циганин мисли разумно, че любовта не може да бъде държана със сила.

Пушкин. "Цигани" - есе за проблемите на живота на обществото

резюме на стихотворението на Пушкин за циганите

Поемата привлича читателя към сравнение на обществото,който живее според правилата, които е приел, със свободни хора, които разпознават само законите на природата. Кои от тях са по-силни и по-правилни? Може ли човек от цивилизовано общество да не се подчинява на общоприетите норми? Събуждайки се една нощ, Алеко вижда, че Земфира не е наоколо. Той отива да я търси и разговаря с млад циганин. Земфира говореше, че не обича съпруга си, че я е скучал. Алеко в пристъп на ревност убива млад съперник и предателска съпруга с кама.

AS Пушкин. "Циганите". Кратко описание. край

Това трагично разрушение приключва своята историяПушкин, обобщавайки края на свободното съществуване на Алеко. Табор, виждайки убиеца сутринта и двете му жертви, взе решение. След като погребаха Земфира и младия й любовник, циганите бяха изгонени от лагера Алеко и напуснаха. Не можеше да живее в хармония с природата. Алексей иска свобода за себе си, но когато е изправена пред избора на Zemfira, го счита за престъпление. Той, дори и в циганския лагер, продължава да живее според несправедливите закони и правила, приети в неговото общество. В края на краищата има някои, които се наслаждават на свободата поради несвободата на другите.

Пушкинска циганска композиция

Конфликт на светския човек със законите на природата. Пушкин. - Циганите. Краткото съдържание на стихотворението и същността му

В присъдата, издадена за времето си на младия поет. Поемата, с лиричните си отклонения, потапя читателя в романтичния свят на свободните хора - номадските цигани. Те са прости и мъдри, те са свободни и признават правото на другите на свобода. Затова взеха Алеко за свой брат. Но той не можеше да разбере образа на мислите им, на техните правила на живот. Историята на стареца за Мариул и реакцията на Алеко към него бяха предвестник на последвалите трагични събития.

послеслов

Неуплътният парцел и невероятната дълбочинаобобщенията са достъпни само за такъв майстор, какъвто беше Пушкин. "Цигани" (резюме, разбира се, не дава цялостно впечатление за стихотворението) - едно произведение, което се превърна в мощен принос на младия поет в света на романтичната литература.

  • Оценка: