ТЪРСИ

Какво е духовната литература?

Терминът "духовна литература" има няколкоинтерпретации. Първо, тя може да бъде цяла поредица от книги, предназначени да насърчат хората да мислят за смисъла на живота. И в по-тесен смисъл, това са делата на светите аскети, в които описват собствения си начин на живот. Нека видим какви книги може да се считат за духовни.

Духовна и морална литература: определение и задачи

Основният критерий за духовната литература еда обмисли своето съответствие с евангелския дух. Това означава, че всички книги на подобна тема трябва първо да отразяват същността на библейските принципи. Духовната литература повдига възрастов проблем на битието, отговаря на много философски и религиозни въпроси и развива морални качества в характера на своя читател. Между другото, този вид писане много често описва живота на светите хора, пророците и винаги проповядва основите на определена религия. С прости думи духовните книги са храна за нашите души.

Основната задача на духовните книги е да се събудятв човека всички духовни качества, развиват морални и морални ценности и накрая насърчават човека да изпълнява религиозните закони. В крайна сметка почти във всяка религия има набор от завещания, които вярващият трябва да следва.

духовна литература

Характеристики на моралната литература

Може би, отличителната черта на духовниялитературата може да се нарече религиозна наклонност на нейните книги, в която се повдигат философски въпроси. Духовната литература, като правило, се появява повече в епичен жанр, тоест, на практика няма текстове. Този жанр включва притчи, различни исторически хроники, описания на живота на светите пророци, проповеди и произведения, посветени на структурата на отвъдния живот и относно съдбата, която очаква всеки човек след смъртта.

Книгите на духовната литература могат да бъдат разделени на няколко групи:

  • канонична литература (свещени книги, Библията, Корана и т.н.);
  • литургичен (Псалтер, Слово и др.);
  • теологична литература (теологични трактати);
  • образователни религиозни (ортодоксални интелигентни молитви);
  • религиозни и журналистически (проповядване на светите бащи, ученията на старейшините и др.);
  • религиозно популярни (истории, романи и дори приказки с инструктивно значение).

Напоследък има увеличениеброя на книгите, посветени на въпросите за отглеждането на деца. Тази литература дава съвети и указания на родителите за това как да се отглеждат децата правилно, в каква обстановка те са възпитани, за да станат добри хора.

духовна и морална литература

Най-популярните книги за духовните теми

В допълнение към религиозни духовни книги, духовнилитературата е представена в други жанрови композиции. Тези книги не само променят мнението си за много неща, но и въвеждат на читателя такива добродетели като любов, доброта, чест и достойнство.

Духовна и измислена литература - точно такаможете да идентифицирате произведенията на великите руски писатели, чрез които главните герои и неговия начин на живот, авторът внушава неизменните християнските ценности. Има редица произведения на руски класици, които всеки човек трябва да прочете, независимо от религиозните им убеждения. Тук са най-известните: "Война и мир" на Лев Толстой, много истории на Антон Чехов "Майстора и Маргарита" на Михаил Булгаков, от чуждестранна литература - романи на Ърнест Хемингуей ( "За кого Бел ТОЛ таксите", " Старецът и морето "), както и Данте (" Божествената комедия "), Ерих Мария Ремарке и други.

Въпреки факта, че тези произведения нямат религиозен контекст, те все пак засягат най-важните въпроси на живота: какъв е смисълът на живота и какво се случва с душата на човек след смъртта?

литература за духовно морално образование

Ролята на духовната литература в живота на съвременния човек

Не е тайна, че в наше време хората са повече от всякогатрудно е да се намери свободно време за всичко, особено за четене на книги. Може би защото съвременните хора не четат много или не отварят книги от духовна литература, хората по света стават по-егоистични - всеки се опитва да получи своя собствена полза, като забравя за другите.

Въпреки това, можем спокойно да кажем, че духовнотолитературата играе огромна роля в живота на всеки човек. Чрез четенето на духовни книги се развиват вътрешните духовни качества, се пробуждат най-добрите черти на човека, като например доброта, милост и любов. В края на краищата духовните книги проповядват заветите на Евангелието, а основният закон на Библията е заветът на любовта към ближния. "Обичай ближния си като себе си" - това е основната заповед, върху която се потвърждават целия закон и пророците.

Духовност и фантастика

Така се оказва, че да се накара да мисляЗначението на живота е точно такава литература. Духовното и моралното образование, както и образованието на моралните ценности и формирането на правилен мироглед, духовните книги изпълняват най-важните функции.

  • Оценка: