ТЪРСИ

Какво е зигот, какви са неговите характеристики и развитие

За да разберем процесаоплождането и раждането на нов живот, трябва да се запознаете с основните понятия. Необходимо е да се разбере какво е зигота. А също и да отговори на други въпроси за това как се формира, какви са неговите особености, какви са етапите на по-нататъшното му развитие, какво може да го предотврати.

какво е зигот

И така, нека започнем от самото начало с отговора на първия въпрос. Какво е зигот? Това е клетка, която се формира от сливането на две родителски зародишни клетки в процес, наречен торене. Той е характерен за хетерозиготните организми, който ги умножава. Живите същества, които формират зиготи, са не само хора и животни, но и много растения и гъби. Терминът е въведен от учен ботаник от Германия Е. Щрамбургер в края на 19 век.

Осъзнавайки какво е зиготата, нека си спомним каквохарактеризира клетките, които го образуват. Сексуалните клетки или гаметите се произвеждат от специални органи (сексуални), за които е характерно наличието на единичен (хаплоиден) набор от хромозоми. Както вече разбрахме, образуването на зигот възниква в резултат на обединяването на два гамети, което означава, че той съдържа двоен (диплоиден) набор от носители на ДНК. Уникалната клетка, която поражда нов организъм, по дефиниция на учените, е вселинена.

развитието на зиготата
Това означава, че може да генерира абсолютно всякаквиклетка на тялото. Какво друго е интересно за тази клетъчна структура? Зиготе е разделено на първо не като обикновена клетка. Преди разделянето няма етап на растеж и накрая всяка следваща дъщерна клетка ще бъде по-малка от предишните. В резултат на последователното смачкване феталното яйце става като черен моркови.

Ако разгледаме целия процес на развитие на ембрионапо принцип, е възможно да се отговори на въпроса какво е зиготата, както следва. Той е един от етапите на неговото развитие. Първата стъпка в този случай се счита, гамети, и за последващите стъпки са били характерни за последователните промени в зиготата. Тук са най-последователни нива на диференциация на зародиша. След това, след зигота етап - морула (не кухина в състава), последвано от бластула (единичен ембрион), гаструлата (трислойна ембриона) окончателно neurula, които плавно преминава в органогенезата.

зигот етап
Между другото, ние отбелязваме една интересна точка: зиготният стадий за жив организъм може да се проточи. Това се случва при гъби и водорасли. След оплождането и формирането на диплоидна клетка става неподвижен и продължава дълго време. В този случай, в клетката, наречена zygospore. При хората периодът на почивка е само тридесет часа. По това време, на ембриона на бъдещето се движи в маточната тръба към матката, където с течение на времето ще имплантирането на яйцеклетката в лигавицата. Наруши нормалното протичане на самия процес и по-нататъшното развитие на зиготата може да бъде отрицателни фактори като мутации в нивото на отделни гени или цели хромозоми, използването на женски алкохол, наркотици, някои лекарства, пушене, вирусни заболявания.

  • Оценка: