ТЪРСИ

История на България. Първото царство

Древната история на България е изключителнобогат. В тази малка страна са успели да посетят различни древни националности. Византийци, гърци, траки, римляни и други народи са оставили своя белег на тази земя.

Историята на България започва в края на V вера. Българските племена са Утигури, Кутригру, Урог, Баршил, Баланс Балард, Савир и др. Тези народи водят номадски начин на живот на територията от Долен Дунав до Северен Кавказ и Каспийско море. Част от българите (Kutrigurs и Onogurs) през 30-те години създават асоциация. Историята на България започва с "Великата България", която пада тридесет години след основаването й. Това се случи в резултат на нахлуването на хазарите.

Част от българския народ, който се движи на север,формирана на тази територия "Волга България" (България). Друга част от населението (протоболгар) мигрира на запад. След като се заселили в земите на бъдещата Североизточна България, те се преместили в южните територии. Там се заселили в Стара планина.

С течение на времето прабългарите проникнали по-дълбоко в Тракия. През VII в. Историята на България бе белязана от основаването на държавата с нейната столица - град Плиска.

През следващите три векаправителството на държавата се ангажира с отблъскването на атаките на Византия. Византийската империя се опитва да унищожи новия си съсед, но не успя да постигне този въпрос.

От 8 до 9 век е отбелязана историята на Българияприсъединяването на южния балкански регион към Родопите, териториите, които се простират на юг от Стара планина, басейните на реките Морава и Тимок. А също и територията на бъдещата Северозападна България. Освен това част от Запада и цялата Централна Македония се присъединиха към държавата.

Обединяването на земите продължава дори и при Борис. В тази епоха се присъединиха градове като Прилеп и Охрил. В същото време българското правителство се е разпространило на някои територии на бъдещи албански земи. Териториалното преобразуване на Борис 1 бе определено от неговия син - Симеон.

В резултат на победите, спечелени от лидераедно извънземно племе на турските българи, хан Аспарух, се образува първото царство на България. Историята за съществуването на държавата е белязана с приемането през 864 г. на кръщението от Борис 1. Така царството влезе в кръга на християнските държави.

Управлението на Борис 1 се проведе по време на най-важнитеза състоянието на събитията. Едно от тях е изобретяването на славянската азбука от Кирил и Методий през 863 г. Оттогава България се смята за "люлката" на славянската култура и писане.

Първата българска държава (царство) достигаапогей в териториалната и политическата власт от 893 до 927 по време на царуването на Симеон Велики. Владетелят значително разшири земите на страната. Това се случи след победата му над византийците през 917 г. в близост до река Ахелой. По този начин Симеон разшири границите си с Гърция (полуостров Галиполи), а после залови Македония. След това владетелят пое защитата и контрола на своя съюзник Сърбия.

Между 927 и 969 България е преживяланамалява. Петър 1 стоеше на власт. Следващите минали войни доведоха до бедност. Лъжлив от страна на доста големи феодални господари, прекомерна тежест на данъците доведе до съпротива и недоволство сред масите. Започна движението на богомилите, което свещеникът създаде и оглави завършването.

През 968 г. североизточната част на България е била заета от княз Кивач Святослав. Но след известно време той се преместил на страната на Борис 2, който дойде на трона след Петър 1.

Византийската армия, заместваща руснака, взеБългарска територия. Борис 2 беше пленен. Бившият владетел остава заложник на византийците в Константинопол. Императорът от Византия разсече много от териториите на българската държава.

Западната част на България не издържа повече от половин век. Армията на Василий 2 през 1014 г. побеждава войските на цар Самуел.

  • Оценка: