ТЪРСИ

Какво представлява еукариотът: определение на понятието, особености на структурата

Какво представлява еукариот? Отговорът на този въпрос се крие в особеностите на структурата на клетките от различни видове. Нуждите на тяхната организация ще разгледаме в нашата статия.

Характеристики на структурата на клетките

Клетките на живите организми се класифицират по различен начинчерта. Един от тях - организацията на наследствен материал, съдържаща се в ДНК молекулите. Еукариотите - организми е, в клетки, които е украсена ядро. Това е двумембранна органела, съдържаща генетичен материал. При прокариотите тази структура липсва. Такива организми включват всички видове бактерии и арка.

какво е еукариот

Структура на прокариотните клетки

Липсата на ядро ​​не означава, че yпрокариотните организми нямат наследствен материал. Той също така е кодиран в последователност от нуклеотиди. Въпреки това, генетичната информация не е декорирана ядро ​​и представлява от един кръгова ДНК молекула. Нарича се плазмид. Такава молекула е прикрепена към вътрешната повърхност на плазмената мембрана. Клетките от този тип също са лишени от редица определени органели. Прокариотните организми характеризират с примитивен, малки размери и ниско ниво на организация.

еукариотите са организми в клетките на които

Какво представлява еукариот?

Към тази многобройна група от организми присъстват представители на растения, животни и гъбички. Вирусите са не-клетъчни форми на живот, поради което в тази класификация не се разглеждат.

Повърхностни апарати от прокариотни клеткие представена от плазмената мембрана и вътрешното съдържание от цитоплазмата. Това е вътрешна полу-течна среда, която изпълнява поддържаща функция, интегрирайки всички структури в едно цяло. Прокариотните клетки също се характеризират с наличието на определен брой органоиди. Това е комплекс "Голджи", ендоплазмична мрежа, пластиди, лизозоми. Някои смятат, че еукариотите са организми в клетките, които нямат митохондрии. Но това не е така. Тези органели в еукариотните клетки служат като място за образуване на АТР-енергийни молекули в клетката.

еукариотите са организми в клетките, при които няма митохондрии

Еукариоти: примери за организми

Еукариотите са трите царства на дивата природа. Въпреки това, въпреки сходствата, техните клетки имат значителни разлики. Например, растенията се характеризират със съдържание на специализирани органели на хлоропласти. В тях се получава сложният фотохимичен процес на преобразуване на неорганични вещества в глюкоза и кислород. Животните не притежават такива структури. Те са в състояние да абсорбират само готови хранителни вещества. Тези структури и структурата на повърхностния апарат се различават. В животинските клетки над плазмената мембрана е гликокаликс. Това е вискозен повърхностен слой, съставен от протеини, липиди и въглехидрати. За растенията клетъчната стена е характерна. Намира се над плазмената мембрана. Клетъчната стена се образува от сложни въглехидрати целулоза и пектин, които му придават здравина и твърдост.

примерите за еукариоти

Какво е еукариот, който е представен от групагъби? Клетките на тези невероятни организми съчетават структурните характеристики на растенията и животните. Съставът на техните клетъчни стени са въглехидрати, целулоза и хитин. Въпреки това, тяхната цитоплазма не съдържа хлоропласти, така че те, подобно на животинските клетки, са способни само на хетеротрофна диета.

Прогресивна еукариотна структура

Защо всички еукариоти са организми,които са достигнали високо ниво на развитие и се разпространяват по цялата планета? На първо място, поради високото ниво на специализация на техните органели. Молекулата на ДНК на пръстена, която се съдържа в клетките на бактериите, осигурява най-лесния начин за тяхното възпроизводство - разделянето на клетките на две. В резултат на този процес се формират точни генетични копия на дъщерните клетки. Възпроизвеждането на този тип, разбира се, осигурява приемствеността на поколенията и осигурява доста бързо възпроизвеждане на такива клетки. Но появата на нови знаци в хода на разделянето им на две не е въпрос. Това означава, че тези организми няма да могат да се адаптират към променящите се условия. За еукариотни клетки, характеризиращи се със сексуален процес. В своя ход генетичната информация се обменя и рекомбинира. В резултат на това индивидите се раждат с нови, често полезни черти, които са фиксирани в своя генотип и могат да бъдат предадени от поколение на поколение. Това е проява на наследствена вариабилност, която е основата на еволюцията.

Така че в статията ни разгледахме каквоеукариоти. Това понятие означава организъм, чиито клетки съдържат ядрото. Всички членове на растителния и животински свят, както и гъбите, принадлежат към тази група организми. Ядрото е постоянна клетъчна структура, която осигурява съхранение и предаване на наследствена информация на организми, кодирани в нуклеотидната последователност на ДНК молекулите.

  • Оценка: