ТЪРСИ

Архантроп е далечен предшественик на съвременния човек

Архантропос е същият като Homo erectusима фосилен вид хора, които се смятат за предшественици на съвременния човек. На нивото на еволюционното развитие те са по-близо до хората, отколкото до маймуната и представляват началния стадий на антропогенезата.

архант е
Кои са те?

Преди това се смятало, че архантропът е вид човекизправена, изчезнала преди около 300 000 години. Днес учените откриват доказателства за своето съществуване преди 18 000 години. Макар че появата на древните хора имаше много общо с маймуните, все пак в него вече се виждаха признаци на еволюционен процес.

древните хора на аркантропите

Произход и география на селището

Предполага се, че се е появил архантИзточна Африка преди около 2 милиона години. Този вид е често срещан в Стария свят, където има няколко подвида. Техните скелетни останки са открити и на територията на Русия. В Воронеж, Калуга и някои други райони има паркинги и инструменти, които принадлежат на древните хора - архантистки. Географията на тяхното презаселване включваше и Източен и Централен Сибир, Северен мин. И Долината Йенезий.

най-древните хора

вид

Архантропите са със средна височина (1.2-1.5 м), с права хода и архаична структура на черепа с удебелени стени, ниско чело и изпъкнали гребени

Еволюцията на древния човек

След окончателното отделяне от австралопитекаДълго време архантропите се различавали по външния си вид от хората от съвременността, въпреки че биологичната им еволюция не спирала. Мозъкът се развива особено бързо, което допринася за промяна на формата на черепа. Останалата част от скелета се развива значително по-бавно. Неразбираемата реч беше затруднена от изостаналостта на гласовия апарат на най-древните хора.

Архантропови инструменти

Инструменти на труда

Освен това архантропът е древен човек,който еволюира не само физически. С времето инструментите му придобиват нови, по-съвършени форми. Типичният инструмент на най-древните хора е ръчен резач с тежък ръб. Освен каменни оръдия, те изработвали и дървени копия. Основните им дейности бяха лов и събиране.

Архантроп е древен човек, който можеизграждане на примитивни жилища. Останките от такива колиби са открити във Франция (местност Terra-Amata). Изменението на климата подтикна архангелите да търсят нови жилища, те често живеят в пещери и скалисти пещери. Дрехите за тях бяха кожи от ловни животни. Учените смятат, че тези древни хора вече са знаели как да изхвърлят и поддържат огън.

  • Оценка: