ТЪРСИ

Ден на самоуправление в училище: интересни идеи за провеждане на Ден на учителя

Най-дългоочакваният ден в живота на всеки ученик- това е денят на самоуправлението, когато учителите дават юздите си на учениците от 10-11 клас. Това събитие често се случва или на Ден на учителя, или на 8 март поради факта, че повечето учители са все още жени. Който и да е ученик, завършил или отличен студент, в този ден той намира своето учебно предмет за самореализация.

ден на самоуправление в интересни идеи в училище

За да се проведе ден на самоуправление в училището, завършилите със сигурност ще обсъдят интересни идеи за организацията на този ден с учителите и училищната администрация.

Не забравяйте, че макар и на почивкафрегата, наречена "Училище", се управлява от завършили, учителите трябва да държат ушите си открито. В края на краищата никой не е имунизиран срещу непредвидени ситуации и всеки завършил трябва да знае къде да отиде за помощ.

Подготовка на Деня на самоуправлението

Подготовката за Ден на самоуправление обикновено падана раменете на учениците от гимназията. Зависи от тях колко празничен ще бъде Денят на самоуправлението в училището. Интересни идеи могат да бъдат предложени от всички, но само най-добрите и оригинални ще бъдат реализирани. Само близката работа на учениците от гимназията може да стане обещание за успешен празник.

дневно самоуправление в училище интересни идеи снимка

Когато подготвите ден на самоуправление в училище, идеите за задържане могат да бъдат:

 • Съкратени уроци и увеличени промени. На промените можете да покажете предварително подготвени номера на изкуството.
 • Организирайте останалите учители и ги поканете отново да седнат на училищните бюра за един ден.
 • В концертната програма, посветена на Деня на учителя, включете номера с участието на учители. Само не забравяйте, че те не бива да бъдат обидни.

При организирането на празник всеки има нуждаСтарши ученик от гимназията дава своята комисия, за която ще поеме цялата отговорност. За сложните задачи е необходимо да се третира с пълна сериозност, възможно е за тяхното решаване да е необходимо да се работи с целия персонал на класа. На такива можете да включите например организирането и провеждането на празничен концерт.

Подготовка на уроците за Деня на самоуправлението

Несъмнено, провеждането на Деня на самоуправлението не е такаизключва образователния процес. Уроците трябва да се провеждат в съответствие с графика, определен за този ден. Най-често има не повече от четири от тях, защото е трудно за ученик в гимназията да подготви уроци в пълния обхват на трудовата дейност на заместник учителя.

ден на самоуправление в училищните идеи

Освен това, ако учителят по дублиращ ден се разболя, уроците от графика не се премахват и се провеждат в планирания ред, само учителите ще трябва да ги научат.

Уроци, провеждани от ученици в Денясамоуправление, трябва да премине според тематичното планиране на учителя. Резюмето на урока трябва да бъде за всеки учител, разбира се, при съставянето му учителската помощ е задължително осигурена.

В деня на самоуправлението в училище, интересни идеипровеждане на занятията трябва да бъдат посрещнати. Ако позволите на задълбочено проучване на темата, може да е на всички видове уроци, игри, уроци, туристически, научноизследователски уроци ... Като цяло, има едно място най-дръзките идеи, реализацията на които учителят не са имали достатъчно време.

Уроци за деца

Не забравяйте, че Денят на самоуправлението ене само празник за учители и завършили, това е празник за всички ученици в училището. И за това е необходимо уроците да бъдат колкото се може по-интересни и да оставят само положителни спомени в паметта на децата.

дневно самоуправление в училищните идеи
В деня на самоуправлението в училището идеите на уроците по IZO могат да бъдат много разнообразни:

 • Провеждане на уроци по улиците, ако метеорологичните условия позволяват.
 • Можете да каните децата да привличат учители на бъдещето с помощта на образователните материали (молив, боя, мастило), които се планират според тематичното планиране на учителя.

дневно самоуправление в училищните идеи руски език
Абсолютно разнообразни могат да бъдат през денясамоуправление в училищните идеи. Руски като урок, може да се проведе извън кутията, най-добре е да се изгради под формата на интелектуална игра. Какъв вид игра да изберете, да решите за всеки. Най-популярни:

 • "Къде? Къде?".
 • "Кой иска да бъде милионер?".
 • "Умен и умен".
 • "Един срещу всички".

Независимо от начина, по който един завършил избере да проведе урок, трябва да помним, че навсякъде е необходима грижлива подготовка.

Училищна линия в деня на самоуправлението

Традиционно, на празничния ден, сутринта, се провежда тържествена линия, на която се представят новопостъпилите учители и училищната администрация.

идеи за провеждане на ден на самоуправление в училище за ден на учител

За да превърнем линията незабравима в Деня на самоуправлението в училището, директорът може да предложи интересни идеи под формата на комичен указ, в който могат да бъдат написани следните разпоредби:

 • Временно отменяне на санкциите за забава.
 • Позволено е да слушате телефони в тих режим.
 • Продължителността на уроците в продължение на 20 минути, през останалото време всеки, който не иска да учи работа в полза на училището.

Можете също така да декларирате, че днес през деня директорът ще получава оплаквания от учители и училищният психолог ще работи с тях, за да премахне причините за поведение, които не са приемливи за учениците.

Отчети за снимки и видеоклипове

Следователно, ако техническото оборудване на училището позволявапри промяната е възможно да се поканят ученици и учители в асамблеята. Тук ще използвате интерактивната бяла дъска и компютъра, за да преминете "Училищни новини".

Какви други интересни идеи в деня на самоуправлението в училище?

 • Снимки от уроците.
 • Видео адреси на учениците към учителите.
 • Видео поздравления за празника, на който е насрочен Денят на самоуправлението, от завършилите училището.

Разбира се, тук има къде да се заблуди фантазиите, единственото нещо е да се подготвите за това предварително и внимателно да мислите за всеки вид дейност.

Ден на учителя - Ден на самоуправлението

Разбира се, всяко училище има свой собствен денДен на самоуправление. Можете да разгледате различни идеи за Деня на самоуправлението в училище. На Деня на учителя, най-добрият вариант, защото в допълнение към празничното настроение децата се опитват да играят ролята на учител. И ако някой иска да промени плановете си за допускане до Педагогическия институт, завършилите ще имат време да работят по този въпрос.

Нека живеят добрите традиции

Да продължите от година на година добра традиция- Денят на самоуправление в училището, интересни идеи за подобряване на празниците могат да бъдат записани на специален щанд. В края на краищата не само учителите и гимназистите трябва да вземат участие в честването, а освен това, всяко събитие изисква подробна дискусия след провеждането му.

Успешен Ден на Самостоятелството!

 • Оценка: