ТЪРСИ

Какво е етногенезата? Етногенезата на източните славяни

Откъде идва славянският народ? Има много теории за тази цел. В тази статия ще се опитаме да се справим с това, че като етногенезис. Научаваме какви са хипотезите за произхода на източните славяни.

Какво е етногенезата?

Народите не се появяват наведнъж. Различни хора се обединяват в малки групи, които постепенно се разширяват. Малките общности са се превърнали в цели племена. В съвместен живот те имат свои обичаи, навици, правила и традиции, които ги отличават от другите групи.

Какво е етногенезата? Това е началният стадий на формиране на народите. Процесът на преход от отделни хора към група със същото устройство на живота, една култура. Образуването на етноса, т.е. народа, се дължи на различни причини и фактори.

какво е етногенезата

Всеки народ има различна история на произход. Появата и формирането на нацията, нацията може да бъде повлияна от географската среда, религията, съседните групи от хора. Колонистите и нашествениците също допринасят за развитието на хората. Някои народи, например германци, американци, швейцарски, възникнаха в резултат на външно предизвикателство.

славяни

В културен и етнологически смисъл хората саобщност от хора, които обединяват определени характеристики. Преди това те били кръвни роднини, но с течение на времето такива знаци започнали да се считат за език, религия, историческо минало, традиции и култура, територия.

В Европа има около 70 народа, някои от тяхкойто принадлежи на славяните. Те представляват най-голямата етническа общност. Разположен е в Централна, Южна, Източна Европа, Далечния Изток и Азиатската част на Русия. В световен мащаб има приблизително 350 милиона души.

етногенезата на източните славяни

Има източни, южни и западни клоновеСлавяни. Руснаците, украинците и беларусите се отнасят към източните славяни поради по-близката културна и езикова връзка. Според някои изследователи, предците на тези народи са били основното население на старата руска държава през Средновековието, представляващо една националност.

Етногенезата на източните славяни

Под името на Венецианските славяни се появяват в различниписмени източници в I хилядолетие преди Христа. Преди това съществуват няколко предславянски етнически култури (например, Пшеровская), които най-вероятно са породили тези народи. Проблемът с етногенезата на славяните все още е открит. И сега мненията на учените по този въпрос са различни.

Смята се, че са славянитеИндоевропейско езиково семейство, което включва много други народи. А предците на славяните идват от централните и източните райони на Европа. Според различни хипотези, родословният дом на славяните е територията между Одер и Висла, Средния Дунав, Припятт Полези и т.н.

проблема за етногенезата на славяните

Предполага се, че живеят малкиплемена, след първото хилядолетие започна да се обединява в по-големи формации - племенни съюзи. Постепенно те бяха разделени на западните и източните клони и в крайна сметка дойде южната. Източните славяни често се наричат ​​анта. Те живеели близо до племената на аварите, готови, хазари, печенеги, половци.

Всички тези племена имат значително въздействие върхуетногенезата на източните славяни. Между тях често имаше войни, нападения. Хазарите дори успяха да наложат почит на славяните. Изследователите не изключват възможността съвременните източнославянски народи да са потомци на съвместни бракове между славяните и източноевропейските племена.

Теории за произхода на източните славяни

Съществуват различни хипотези за произхода иразпространението на славянски племена. По този начин автохтонната теория за етногенезата съобщава, че племената на източните славяни не идват от други територии, а възникват в долините на Днепър и Днестър.

Според теорията за миграцията, по време на Великатапреселването на народите през III-VII век, те се заселили на територията между Днепър и Днестър, в източните долини на Днепър. По-късно част от тях се разпространяват на територията на Южна Украйна, Южния бъг и съвременната Молдова. Другата част, изправена пред варянците, спряла в северозападната част на Русия и основала Велики Новгород също заемала територията на Белозеро и района на Твер.

теория на етногенезата

Има и смесена теория, кояточе миграцията сред славяните се извършва. Само не всички се раздвижиха, някои останаха на територията на историческата родина, като продължиха обичайния начин на живот.

заключение

Какво е етногенезата? Това е процесът на раждане и формиране на хората. Въпреки че терминът включва по-нататъшното му развитие. Изучаването на етногенезата включва изучаване на езиковите, културните, историческите особености на определен народ, неговия начин на живот, географското разположение и движението през цялото съществуване.

Произходът на източнославяните досега оставяповече въпроси, отколкото отговори. На формирането на историята много теории, исторически и полу-легендарния документ, но няма консенсус в научната общност.</ span </ p>

  • Оценка: