ТЪРСИ

Разделяне по нула: защо не?

Строгата забрана за разделяне с нула се налага дори и в класовете на младежите на училището. Децата обикновено не мислят за причините, но всъщност знаят защо нещо е забранено, интересно и полезно.

Аритметични операции

Аритметични операции, които се изучават вучилище, са неравномерни по отношение на математиците. Те разпознават като пълни само две от тези операции - добавяне и умножение. Те влизат в самата концепция за число и всички други действия с номера по някакъв начин са изградени върху тези две. Това означава, че е невъзможно не само да се разделим на нула, но и разделение като цяло.

разделяне по нула

Изваждане и разделяне

Какво липсва в останалата част от действието? Отново, училището е добре известно, че, например, се изважда четири от седем - след това вземете седем шоколади, четири от тях се хранят и да разчитат на тези, които остават. Но математиката не решава проблема с яденето на сладки и обикновено ги възприемат по съвсем различен начин. За тях има само допълнение, той има запис от 7 - 4 = число, което е сумата от броя 4 ще бъде равна на 7. Това означава, че за математици, на 7 - 4 - е съкратено уравнение х + 4 = 7. Това не е изваждане, но проблемът - Намерете номер, който трябва да бъде поставен на мястото на x.

Същото важи и за разделянето и умножаването. Разделяйки десет на двама, младият студент поставя десет бонбони на два еднакви купчини. Математикът също така вижда уравнението: 2 · x = 10.

сложно число разделение

И се оказва, защо разделянетонула: това е просто невъзможно. Записът 6: 0 трябва да бъде трансформиран в уравнението 0 · x = 6. Тоест, трябва да се намери число, което може да бъде умножено по нула и да бъде 6. Но е известно, че нулевото умножение винаги дава нула. Това е основно свойство от нула.

По този начин няма такъв брой, който,умножено по нула, ще даде различен от нула номер. Следователно, това уравнение няма решение, няма такъв номер, който да съответства на рекорда 6: 0, т.е. няма смисъл. Неговата безсмисленост се казва също, когато разделянето с нула е забранено.

Дали нула е разделен на нула?

Възможно ли е да разделяме нула на нула? Уравнението 0 · x = 0 не причинява трудности и можем да вземем тази нула за x и да получим 0 · 0 = 0. След това 0: 0 = 0? Но ако например вземем 0 като 1, получаваме и 0 · 1 = 0. Можем да приемем число като х и да делим по нула, а резултатът ще остане същият: 0: 0 = 9, 0: 0 = 51 и така нататък.

разделете на нула

По този начин можете да вмъкнете в това уравнениеабсолютно всякакъв брой и невъзможно е да се избере някакво конкретно, не е възможно да се определи какъв номер е посочен от записа 0: 0. Тоест, този запис също няма смисъл и разделянето по нула е все още невъзможно: то дори не се разделя само по себе си.

Това е важна характеристика на действието на разделението, т.е. умножението и свързаното с него число, нула.

Въпросът остава: защо не можете да разделите до нула, но можете ли да го извадите? Може да се каже, че истинската математика започва с този интересен въпрос. За да намерите отговора, трябва да научите формалните математически дефиниции на цифровите комплекти и да се запознаете с операциите по тях. Например, има не само прости, но и сложни числа, разделение което се различава от разделянето на обикновените. Тя не е включена в учебната програма, но университетските лекции по математика, като се започва с това.

  • Оценка: