ТЪРСИ

Каква е връзката на педагогиката с други науки

Нищо в света не съществува отделно.Всичко в този свят е взаимосвързано и взаимовръзката на педагогиката с други науки е очевидна. Продължавайки да се развива и усъвършенства, педагогическата наука поглъща най-доброто от свързаните с това учения и дарява всичко, което не може да направи без тях. Това завършва лирическото въвеждане и обръща внимание на същността на въпроса.

Оповестяването на връзката на педагогиката с други науки,трябва да се отбележи най-дългото и тясно сътрудничество с философията. Методологичната функция на педагогиката е пряко свързана с нея. Всички факти и явления., Която се основава педагогика в разработването на концепции, в зависимост от това философски възгледи, подобни учения учители. Важно е привърженик на материалистични или идеалистични позиции, диалектни или екзистенциални течения е изследовател, защото педагогическа наука формира човешкия свят, основани философски идеи.

Освен това е необходимо свързването на педагогиката с други наукида се замислим чрез психологическата наука. Невъзможно е да се образоват човек, да не говорим за това да го научиш на нещо, без да изучаваш подробно характеристиките и умствените качества на нейния характер. В крайна сметка зависи от интересите и потребностите на дадено лице, което е основният предмет на дейността на учителя. Използвайки резултатите от психодиагностиката в развитието на научните обосновки за различни образователни понятия, педагогиката едновременно дава възможност психологията да усъвършенства и развива методологията на психическото развитие.

Много близка взаимовръзка на педагогиката с другинауката се изразява в нейната връзка с биологията. Един от основните принципи на педагогиката е идеята за уместността на образованието и възпитанието. На основата на биологичните данни педагогиката развива индивидуализация и диференциация на образователния процес.

Връзката между педагогиката и другите науки също е очевиднанейната връзка в антропологията, която твърди, че човекът е многоизмерен и многоизмерен. Основавайки се на общите антропологични измервания, учителите разработват сложни подходи, използвани в образованието и възпитанието на индивида.

Оповестяването на връзката на педагогиката с други науки,не можете да пренебрегвате лекарството. Корективната педагогика се основава на медицински наблюдения. Благодарение на тях, този клон на педагогическата наука съществува днес и успешно функционира, давайки възможност за пълноценен живот в обществото на онези хора, които доскоро се чувстваха измамни.

Педагогиката не може освен да си взаимодействаикономическата наука. Резултатът от близкото им развитие е отрасълът, наречен икономика на образованието и обслужващ ефективното използване на материалните ресурси в полза на развитието на педагогическите науки.

Отделно място сред свързаните с тях науки е социологията, която е в основата на социалната педагогика, която изучава проблемите на образованието и възпитанието в различни социални групи.

Педагогиката не може да бъде без политическаНауките. Идеологиите на различни партии по някакъв начин влияят върху понятията, които променят популярността си, когато политическите идеи се променят.

Така че, обобщавайки горното, трябва да се отбележи,че с цялото близко взаимодействие на педагогиката с други науки, философия, антропология и психология доминират в това отношение. Разбира се, връзката между педагогическите науки и информационните технологии днес заема важно място. Утрешния педагогически ден е немислим без компютърната наука, тъй като съвременната педагогика е един от основните елементи на културата на цивилизованото общество.

  • Оценка: