ТЪРСИ

Контрареволюцията е ... Определение и история на термина

"Контрареволюция" е историческо понятие,който определя процеса на борба с революцията и социалната система, която е създала. За да разберем смисъла на това определение, трябва да го разгледаме от гледна точка на историческия контекст.

Какво представлява контрареволюцията: определение

Има много различни интерпретацииопределение на "контрареволюция". Според известния руски речник на Ушаков контрареволюцията е социално и политическо движение, което има за цел да унищожи последиците от революцията и да възстанови предреволюционната система в обществото.

Речникът на руския език Ozhegov представлява определението за "контрареволюция" като активна дейност на противниците на революцията в борбата за установяване на обществения ред.

Етимологично описаният термин е заимстван от френския език, в който той изглежда като контрареволюция.

контрареволюцията е

Примери за контрареволюции в историята

Първият пълноправен контрареволюционеристорически процеси с феодален характер, възникнали в Европа като реакция на революционното сваляне на монарсите. Примери за такива събития са английското възстановяване на династията Стюарт (1660-1688 г.) и възстановяването на династията Бурбон във Франция (1814-1830 г.). Успехът на тези контрареволюции се дължи на необмислените действия на революционната буржоазия. Освен това, тези сили са преминали към контрареволюционните представители, които им предлагат условия за печелившо сътрудничество.

Един от най-известните примери за контрареволюция -Това е борбата на белите генерали срещу червената сила в ерата на Гражданската война в Русия през първата половина на 20-ти век. Революционното сваляне на руското правителство и премахването на институцията на монархията са факторите, по чиито действия се формира активното контрареволюционно движение "Бяла гвардия". Както и в случая с европейските контрареволюционери, обаче, опитът за сваляне на революционния ред се провали.

каква е контрареволюцията

Вътрешна и външна контрареволюция

Контрареволюцията като исторически процес може да бъдекласифициране по вътрешна и външна ориентация. Вътрешният е процес, осъществен в рамките на определена държава, използвайки различни форми и методи: от въстания и конспирации до подбуждане на граждански войни.

Контрареволюция от външен произходсе характеризира с международна ориентация. Това означава, че натискът върху революционния режим се осъществява под въздействието на външни фактори. В исторически план са създадени международни контрареволюционни организации. Например, "Свещеният съюз" е създаден като инструмент за реакция на революционната политика на Франция от XIX век.

  • Оценка: