ТЪРСИ

Какво е консулът в древния Рим?

В съвременната политика консулът се наричаслужител, който е представител на своята държава в друг регион. Този дипломат изпълнява редица функции, за да защитава политическите, икономическите и правните интереси на своята страна. В тази публикация ще опишем подробно какво е консул в примера на древния Рим.

Силата в древния Рим

За да разберем какво е консул в древносттаРим, е необходимо да се разгледа системата на управление. Републиканският период се характеризираше с комбинация от аристократични и демократични особености.

Основните власти по онова време бяханародни събрания (които са свикани само по заповед на висши служители), сенат и магистратура. Сената играе важна роля в живота на държавата. Това тяло имаше съзнателен характер. В допълнение, той имаше външнополитически правомощия и упражняваше контролна функция. На него също имаше съкровищницата на Рим.

Римските магистрати са държавнипозиции. Те бяха избрани от народното събрание (с изключение на диктаторите). Постът на консул е една от тези магистрати. Този човек, заедно с диктатора и претористите, има така наречената върховна сила. Консулът имаше "голямо владичество". Този служител има право да налага смъртни присъди. В Републиканския Рим имаше 2 консула. Всеки от тях изпълнява същите функции.

Така че, нека разгледаме какво е консул.

какво е консул

Силата на консул в древния Рим

В периода на древния Рим на републиката консулът изпълнява следните функции:

  • Налагането на смъртното наказание. Това решение на консулката може да бъде обжалвано от народния конгрес само в един случай. Смъртната присъда би могла да бъде отменена, ако бъде наложена извън Рим.
  • Консулът оглавява цялата римска система от магистрати.
  • Имаше военни сили. Консулите водят армията, избрани командири и раздават плячката.
  • Притежаваше най-висшия граждански орган.
  • По време на военните операции Сенатът би могъл да им предостави неограничени правомощия.

В древния Рим консулите бяха избрани за една година, т.е. тяхната позиция беше обикновена. Специални асистенти, квестори, бяха прикрепени към тези лица.

Консул на Съединените щати

Консулси в съвременната политика

В съвременната политика консулът е личноств дипломатическата служба. Той представлява интересите на своята държава в друга страна или град. Например, американският консул в Русия защитава политическите и икономическите интереси на Америка. Неговите функции включват улесняване на установяването на връзки между държавите, издаване на визи и паспорти на гражданите на страната, чиито интереси представлява.

Консулът е специална институция, която се намира на територията на друга държава (със своето съгласие) да изпълнява определени функции.

  • Оценка: