ТЪРСИ

Анатомична структура на човешките бели дробове

Структурата на човешката дихателна системаосигурява работата си в тялото, за да осигури обмен на газ. Човешката дихателна система се състои от дихателните пътища и отделението за дишане, образувано от алвеолите. Въздушните пътища се състоят от носната кухина, ларинкса, трахеята, бронхите. В тях въздухът се нагрява, навлажнява, изчистено от прах. В респираторния отдел на дихателната система се извършва обмен на кислород и въглероден диоксид. Помислете за структурата на белите дробове.

Белите дробове се намират в гърдите и заематПовечето от тях. Тяхната повърхност, с изключение на коренния сегмент, е покрита с висцерална плевра. Между листовете на париета и висцералната плевра има затворена плеврална кухина.

Чрез корените на белите дробове са свързани с основните бронхи, кръвоносните и лимфните съдове, нервите.

Сегментна структура на човешките бели дробове

Десният белодроб образува три лъка, а ляв дроб - два. Всяка акция се състои от сегменти. Последните са структурната и функционална единица на белите дробове. Сегментът във форма прилича на пирамида, върха насочен към корена на белия дроб, а основата до плеврата. Границата между сегментите е съединителната тъкан, където се намират междусегментните съдове.

В десния белодроб, горният лоб се състои отапикални, задни и предни сегменти, средни - от външната и вътрешната, долната - от задната повърхност на средната, основната, предната база, страничната база и задната базална сегменти.

В левия дроб, горният лист се комбинираапикални, задни, предни, горни и долни сегменти на езика, долни - постеролатерални, медиални базални, предни базови, странични базални и задни базови сегменти.

В левия дроб, средният основен сегмент е нестабилен, а апикалният и задният сегмент имат общ бронкус.

Бронхопулмонарният сегмент е анатомична, физиологична и клинична единица, в която се развива патологичен процес.

Белодробните артерии и вени образуват система от малкиКръг на кръвообращението, който влиза в структурата на кръвоносната система на човека. Малкият кръг започва с белодробен багаж, който оставя дясната сърдечна камера на сърцето и носи венозната кръв в белите дробове. В алвеолите на белите дробове се извършва обмен на газ, в резултат на което кръвта се обогатява с кислород и преминава през белодробните вени в лявото предсърдие. Автономното кръвоснабдяване на белите дробове и бронхите се осигурява от бронхиалните артерии и вени, които навлизат в системата на голяма кръвоносна система.

Лимфата от белите дробове тече по лимфните съдовекъм корен на белия дроб, преминавайки през лимфните възли. Значителен брой лимфни възли са разположени в близост до главните бронхи и трахеята.

Инервацията на бронхопулмонарния апарат се дължи на симпатиковата и парасимпатиковата нервна система.

Структурата на белите дробове и функциите на дихателната система

Анатомична структура на човешките бели дробовеосигурява външен дъх. Той осигурява пулмонална вентилация и дифузия на газовете през въздушната кръвна бариера. Общото функциониране на дихателната, кръвоносна и клетъчна дихателна система формира една единствена функционална система, чиято работа е насочена към поддържане на нормалния ход на метаболитните процеси в организма.

В допълнение към функцията на дишането, белите дробове изпълняват едно цялоредица не-респираторни функции: метаболитна, терморегулаторна, секреторна, бариера, отделителна. Те участват в много биохимични процеси. Към дихателните функции на белите дробове също има противовъзпалителни и имунологични свойства.

Трябва да се внимава да следите белите дробове и да се опитате да водите здравословен начин на живот.

  • Оценка: