ТЪРСИ

Емпирични методи за изследване

В сърцето на всяко научно знание лъжаопределени методи на познание за реалността, благодарение на които научните клонове получават необходимата информация за обработка, тълкуване, изграждане на теории. Всяка отделна индустрия има свой специфичен набор от изследователски методи. Но като цяло, научните методи са еднакви за всички и всъщност тяхното приложение и отличават науката от псевдознанието.

Емпирични методи на изследване, техните характеристики и видове

Един от най-старите и най-широко използваниизследователските методи са емпирични методи. В древния свят имаше философи - емпиристи, които познаваха околния свят чрез сетивно, сетивно възприятие. Тук са възникнали изследователските методи, които в прекия превод означават "възприемане от сетивата".

Емпиричните методи в психологията се разглеждатосновният и най-точен. Най-общо два основни начина, можете да използвате учебни функции на човешкото психическо развитие: напречно сечение, което включва емпирични изследвания, както и надлъжна, така наречените longetyud когато едно лице е обект на изследвания в продължение на дълъг период от време, и когато това се идентифицират характеристики на своята личност развитие.

Емпиричните методи на познание предполагатнаблюдение на явления, тяхното фиксиране и класификация, както и за установяване на връзки и закони. Те се състоят от различни видове наблюдения, експериментални лабораторни тестове, психодиагностика процедури, биографични описания съществуват в психологията от XIX век, откакто, когато тя се е като отделен клон на знания на други обществени науки.

гледане

Наблюдение като метод на емпирични изследвания впсихологията съществува под формата на интроспекция (интроспекция) - субективното познаване на собствената си психика и обективно външно наблюдение. Освен това, и двете се случват непряко, чрез външни прояви на умствени процеси в различни форми на дейност и поведение.

За разлика от ежедневните наблюдения, научнитетрябва да отговарят на определени изисквания, изградена методология. На първо място, задачите и целите му се определят, след това се избират предметът, темата и ситуациите, както и методите, които предоставят най-пълната информация. Освен това резултатите от наблюдението се записват и след това се интерпретират от изследователя.

Различните форми на наблюдение със сигурност са интереснии са абсолютно необходими, особено когато се изисква да се състави най-общата картина на поведението на хората в природни условия и ситуации, в които не се изисква намесата на психолог. Тук обаче има някои трудности при тълкуването на явленията, свързани с личността на наблюдателя.

експеримент

В допълнение към наблюдението, психологията честоИзползват се и емпирични методи, като лабораторни експерименти. Те се различават по това, че изследват причинно-следствените взаимоотношения в изкуствено създадена среда. В този случай експерименталният психолог не просто моделира конкретна ситуация, но го влияе активно, променя го и условията се различават. Освен това създаденият модел може да се повтори няколко пъти, съответно, и резултатите, получени по време на експеримента, могат да се възпроизвеждат многократно. Експерименталните емпирични методи позволяват да се изследват вътрешните умствени процеси с помощта на външни прояви в изкуствено създаден ситуационен модел. Налице е наука и този вид експеримент, като естествен експеримент. Проведете го в природни условия или в най-близко до него. Друга форма на метода е формирането на експеримент, който се използва за формиране и промяна на психологията на човека, докато го изучава.

psychognosis

Емпиричните методи на психодиагностика са насочени къмописват и документират психологическите характеристики на индивида, сходството и разликата между хората, използващи стандартизирани въпросници, тестове и въпросници.

Основните методи на емпиричниПроучванията в психологията като правило се използват по сложен начин. В допълнение, те помагат да се разберат по-добре характеристиките на психиката, да се открият нови аспекти на личността.

  • Оценка: