ТЪРСИ

Цитогенетичен метод за изучаване на наследствеността

Цитогенетиката е независимачаст от доктрината за наследственост, която изследва различни, главно наблюдавани (обяснени) носители, съдържащи информация за генетичната наследственост. Такива носители са хромозоми от различен тип (политен, митотичен и меиотичен), пластиди, интерфазни ядра и, в най-малка степен, митохондрии.

Като се започне от това, цитогенетичният методе набор от методи и технологии за изследване, на първо място, на хромозоми, по време на които се установява техният количествен параметър, се извършва тяхното химично-биологично описание, изследват се структурата и режимите на поведение по време на клетъчното делене. Научната задача на това изследване е да установи връзка между характера и динамиката на промените в структурата на хромозомите и картината, която отразява променливостта на героите.

Една от най-важните области на научните изследвания,който включва цитогенетичен метод, е анализът на човешки кариотип. Това изследване обикновено се провежда върху култури, в които се извършва разделянето на сексуални и соматични клетки.

Най-често срещаната култура за този видИзследвания - периферни кръвни клетки, като лимфоцити, фибробласти и клетки от костен мозък. Най-достъпната култура, използвана в медицинската цитогенетика, са кръвните лимфоцити. Причината за това е, че като правило те са обект на анализ в постнаталния период. При анализа на феталния кариотип, цитогенетичният метод включва използването на клетъчни култури, изборът на които се дължи на редица фактори. Основният от тях е периодът на бременност. Например, с този период от по-малко от 12 седмици, цитогенетичният анализ на хромозомите се извършва най-добре с участието на хорионни клетки, а при бременност от повече от 12 седмици е препоръчително да се изследват клетките на плода за изследване. За тази цел те са специално изолирани от плацентата и феталната кръв.

За да се установи кариотипът, цитогенетичният методизследването на наследствеността изисква получаването на кръвна проба в количество най-малко 1-2 ml. В този случай самият метод включва провеждане на проучване, състоящо се от три основни етапа:

- изолиране и култивиране на клетки, върху които ще бъде извършен анализът;

- цвят на препарата;

- провеждане на задълбочен анализ на лекарството под микроскоп.

Ефективният цитогенетичен метод на генетиката можесамо когато са изпълнени следните условия. Първо, в метафазния етап трябва да има определен брой клетки. На второ място, отглеждането трябва да се извършва стриктно в съответствие с установените правила и за период от не по-малко от 72 часа. Трето, фиксирането на клетките трябва да се извърши с разтвор на оцетна киселина и метанол в строго съотношение на тези вещества 3: 1.

На етапа на оцветяване на лекарствата за цитогенетичнипроучване на избора на цветове е направено, като се има предвид самата цел на проучването, т.е. какъв тип преструктуриране трябва да се проучи. Най-често се използва методът на непрекъснато оцветяване, тъй като е най-лесно да се определи количественият параметър на хромозомите. Модерни проучвания най-често прилагат този метод за оцветяване, за да определят кариотипните аномалии в количественото им изразяване. Но този цитогенетичен метод не дава възможност да се определи и разкрие структурната динамика на хромозомите. Следователно се използват други специални методи, които позволяват да се изравни този недостатък на метода на непрекъснато боядисване. Най-често срещаните от тях, като метода на диференциран цвят, G-метод, R-метод и др.

И накрая, третата фаза на изследването емикроскопично изследване на оцветени хромозоми в метафазния стадий. В хода на това се установява броят на нормалните и анормалните клетки на човешкия фетален организъм. За това като правило се анализират няколко тъкани.

  • Оценка: