ТЪРСИ

Тръбопроводен транспорт в Русия, неговите характеристики и перспективи за развитие

Тръбопроводният транспорт е неразделна част иНай-важният компонент на горивния и енергиен комплекс на руската държава. Страната разполага с обширна и силно развита мрежа от тръбни тръбопроводи и газопроводи, които се простират на хиляди километри на територията на много от съставните части на Федерацията. Днес Русия е единствената индустриализирана световна сила, която не само задоволява изцяло вътрешното търсене на нефтопродукти, но и действа като един от водещите износители в света.

Тръбопроводен транспорт

По този начин разработеният тръбопроводен транспортза Руската федерация е належаща икономическа и политическа необходимост, тъй като позволява да не зависи от транзитните газови и нефтени транспортни системи на съседните страни, когато става въпрос за доставка на суровини на чужди пазари. Тръбопроводният транспорт на нефт, който е вид кръвни артерии на съвременния свят, също служи като ефективен и ключов инструмент за осъществяване на целите на външната политика чрез регулиране на доставките на петролни продукти на различни чуждестранни потребители.

Транспорт на нефтопроводи

Също така навременна и гладка доставка.извличането и рафинирането на нефт и газ на различни местни предприятия има благоприятен ефект върху цялостната икономическа сила на страната и допринася за нейното по-нататъшно укрепване. Освен това тръбопроводният транспорт стимулира развитието на горивния и енергиен комплекс не само на национално ниво, но и на мащаба на отделните региони.

Такъв превоз на петрол, значението на коетоопределено от голямото разстояние на депозитите от крайния потребител, заема много важна позиция в експортния баланс на страната, осигурява икономически изгодно прехвърляне на сурови и преработени енергийни ресурси и изпълнява функциите на разпределителна система.

Превоз на нефт

Основните предимства на този метод на доставкатечните и газообразните енергийни ресурси включват възможността за повсеместно използване на тръбопроводи; ниски разходи за транспорт; запазването на изключителното качество на суровините поради идеалното затягане на магистралата; нисък капитал и потребление на материали; пълна автоматизация на всички процеси на товарене, изпомпване, транспортиране и заустване на суровини; малък брой служители; висока система за екологични показатели.

Тръбопроводният транспорт е анабор от магистрали, изработени от дебели стоманени тръби, чийто диаметър е около 1500 мм и са сложени на дълбочина два и половина метра. Нефтопроводите трябва да бъдат оборудвани със специално високотехнологично оборудване за обезгазяване, отопление и дехидратиране на суров нефт. За да се поддържа необходимото налягане в тръбопроводната система, помпените станции се инсталират на всеки сто до сто и петдесет километра.

Днес общата дължина на тръбопроводаРуските магистрали са повече от 217 хиляди километра. Тази система пренася целия произведен газ, 99% от суровия нефт директно от производствения обект, повече от половината от всички рафинирани продукти. Тръбопроводният транспорт в Русия се развива бързо. По-специално, планира се да се поставят няколко нови магистрали в посока Каспийския регион и Персийския залив за доставка на местни петролни продукти на огромните тихоокеански пазари.

  • Оценка: