ТЪРСИ

Пазарната икономика е специална и уникална социална организация

Пазарната икономика е специална социална организация, която се основава на доктрината за разделението на всеки труд и условието, че лъвският дял от средствата за производство е твърдо закрепен в частни ръце.

пазарната икономика е

Основният принцип на такава система е работатасамо за себе си, "всеки човек за себе си", всички действия са предприети, за да отговорят на собствените си нужди. Но в крайна сметка те изпълняват нуждите на непознати. В крайна сметка се оказва, че всеки индивид в такава икономика работи в полза на други хора.

Пазарната икономика е система, в която има такивачовекът е не само цел на производителните сили, но същевременно и неговите средства, както и инструментът и значението на цялата дейност на системата. По този начин пазарът контролира цялата съществуваща система, насочва действията на всеки от своите зъбци и в резултат всичко работи ясно и гладко. Не трябва обаче да се забравя, че управлението на пазара не се основава нито на принуда, нито на насилие. Пазарната икономика е област, в която държавата и всичките й инструменти за социална принуда не се вписват и не се намесват. Той само защитава пазара, ако някои от неговите членове внезапно започнат да действат в ущърб на общата система и хармоничната работа на всичките й части. Държавата в този пример служи като гарант на живота, правата, частната собственост, здравето, защитава хората и пазарната система от агресивни елементи, измамници, престъпници и външни врагове. Пазарната икономика е организъм, съществуващ в специална среда, която държавата създава и поддържа.

социално ориентирана пазарна икономика

Ако се обърнем към езика на Маркс тогавапазарната икономика се характеризира като структура, в която няма подчинение на един център, няма една задача за частите на пазарния механизъм, установени от някого, няма и подчинение на едно. Всеки елемент в такава система е свободен, не изпитва влияние на деспотизма. Всяко лице действа чисто доброволно и избира своята роля в цялостната му структура. Е, пазарът вече го насочва и случайно показва къде е по-добре да прилагаш таланти и способности. По този начин само пазарът управлява цялата социална и социална структура.

Има обаче организация с по-хуманналице - социално ориентирана пазарна икономика. Вярно е, че тя не може да бъде възпрепятствана или объркана с често обсъжданите в световната политика и история, но никога не се прилага в системата на социално взаимодействие, където има разделение на труда. Можете да го наречете по различен начин (комунизъм, държавен капитализъм, социализъм), но собствеността в него е социална или държавна. Въпросът е, че пазарната икономика (т.е. капитализмът) не се комбинира с икономиката на социалната. Не можете да изградите симбиоза за тях, нито смесена версия, въпреки че такива опити често се правят.

модерна пазарна икономика

Съвременната пазарна икономика, разбира се,отчита ролята на държавата. Тя дори има определена собственост, но този факт въобще не означава смес от капиталистически и социалистически системи.

В крайна сметка, подобна собственост не променя нито една от основните характеристики на пазарната икономика. Всички предприятия, цялото производство, все още играят според пазарните закони.

Само пазарът, а не правителството, поставя всичкона местата си и решава кои, по-специално, ще бъдат засегнати от предприетите от правителството мерки, които ще бъдат по-засегнати от наложените от държавата данъци, какво точно ще се случи с производството и потреблението. Това означава, че пазарът определя последствията и определя условията на играта.

  • Оценка: