ТЪРСИ

Държавна собственост

Държавната собственост се състои от всички имоти, които принадлежат на Руската федерация и нейните отделни образувания въз основа на собствеността.

Държавната собственост има редицафункции. Предмет на правото на такова имущество е самата държава, а управлението на собствеността е съсредоточено в юрисдикцията на органите на държавната администрация и специално упълномощените юридически лица, както и на физическите лица.

Удостоверения за публично образованиесобственикът може да извърши чрез издаване на правни актове. По този начин Руската федерация има право да притежава всяка собственост, включително и изтеглена от обръщение, и субектите на Руската федерация - на всяко имущество, различно от това, което принадлежи на изключителната собственост на Руската федерация.

Може да се придобие държавна собственостсамо чрез специфични за държавата средства (реквизиция, национализация, задължително изземване на имущество на възстановима основа, конфискация, данъци и т.н.). Държавна собственост е присъщо на база прекратяване на съществуването на това право като приватизация (отчуждаване на общински и държавна собственост към частна собственост на физически и юридически лица в съответствие с разпоредбите на закона).

Държавната собственост се състои от двечасти. Първата е разпределената държавна собственост, с която е необходимо да се разбере имуществото на държавата, възложено на единичните държавни предприятия и институции за правилното управление на операциите или икономическото управление. В този случай правомощията на собственика на имота за разпореждане, ползване и собственост са частично ограничени. Вторият се отнася до неразпределена държавна собственост, наречена съкровищница.

Специалната позиция на държавната собственост се дължи нанейното естество, което определя съществуването на държавата. Средствата, необходими за публичните разходи, се купуват по различни начини. Двете основни се свеждат до следното: разпределението на държавната собственост от националното богатство, изискването на гражданите да разпределят част от своето имущество на държавата.

Имотът на държавата се състои от различни видове рентабилни имоти: земя, промишлени и др.

Законодателството нарича обектите на федералнитедържавни вещи на собственост, които са собственост на държавата; обекти на сферата на отбраната; обекти, които са необходими за осигуряване на дейността на федералните власти и за решаване на националните проблеми; обекти, от които зависи осигуряването на жизненоважни функции на националната икономика; други обекти със стратегическо значение (фармацевтични, биомедицински, алкохолни предприятия).

По закон, редица съоръжения, свързани с федералнитесобствеността може да бъде прехвърлена към собствеността на определени субекти на Руската федерация. Те включват големи предприятия от националната икономика, обществени здравни институции, обществени образователни институции, енергийни и ядрени инженерни предприятия, изследователски организации, телевизионни и телевизионни предприятия и др.

Защита на държавната собственост в политикатана страната е един от най-важните фактори, гарантиращи неговата икономическа независимост и независимост. Системата за управление на държавната собственост има за цел да създаде мощни икономически стимули за рационална организация на ползването и по-нататъшно възпроизвеждане на държавна собственост. Защото днес в Русия има проблем с липсата на отговорност за ефективността на организацията и контрола върху използването, трансформацията и възпроизводството на държавна собственост.

  • Оценка: