ТЪРСИ

Търговски мрежи на дребно на Русия. Как да намерите мястото си под слънцето?

Търговските мрежи за търговия на дребно в Русия днес могатпросперира при определени условия: развита инфраструктура в районите, складове клас А, високо ниво на логистика, определен брой търговски площи. Неспазването на тези условия може да доведе до търговски мрежи не само за забавяне на темповете на растеж, но и за забележимото им изоставане. Оценката на търговските мрежи до момента показва, че за да останем конкурентоспособни на руския пазар, е необходимо темповете на растеж да са най-малко 35%, а в някои случаи дори и 50% годишно. По този начин веригите за търговия на дребно в Украйна, въпреки малкия си брой, поддържат много добри позиции на световния пазар.

Не мисля, че всяка компания, която идвана руския пазар, е обречена на успех. Много от веригите за търговия на дребно са затворени и нямат достатъчно време, за да натрупат инерция, причинявайки сериозни щети на доставчиците на продукти. Те се поглъщат от по-големи мрежи, изкупуват се отново или просто изчезват поради конкуренцията на по-солидни компании. Да дойдеш до търговската мрежа до момента се превръща в мечтаната мечта на всяка търговска фирма и практика показва, че е съвсем реална. Необходимо е само да се намери място в този бизнес или да се заемат ниша на свободния пазар, която е сфера на икономическа дейност, ограничена по обхват до много тесен кръг от потенциални купувачи.

Търговски мрежи на Русия. Къде да започнете да търсите свободна пазарна ниша?

За да започнете, трябва:

1. За да определите за себе си най-приемливия подход за намиране на нишов пазар:

  • целеви маркетинг;
  • вертикален маркетинг;
  • хоризонтален маркетинг;
  • Маркет маркетинг;
  • собствения си индивидуален подход.

2. Научете точно какви уникални умения, знания или квалификации има вашият екип и как те могат да бъдат използвани за намиране на нишов пазар в рамките на избрания подход.

3. Внимателно проучете последните промени в района на предлаганите от вас услуги:

  • При действията на доминиращите предприятия;
  • В действията на местните власти;
  • При действията на гражданските органи;
  • Други фактори, които могат да повлияят на хода на събитията.

4. Внимателно анализирайте как тези промени биха могли да засегнат потенциалните потребители.

5. Определете потенциалния капацитет на избраната ниша и я сравнете с точката на непроизводимост на вашия собствен бизнес.

Възможности за разработване на нови направления и развитиеНови ниши Руските магазини за търговия на дребно предоставят много, най-важното е да не се спрете на постигнатото и да се прилагат нови методи, които не са тествани за разработване на концепцията за нов продукт. Това може да бъде разработването на специален дизайн на опаковката, създаването и тестването на нова търговска линия или проучването на потребителското търсене и реакцията на потребителите към тези продукти. Всички тези стъпки са насочени към намиране на собствена ниша за просперитета на бизнеса. Тъй като пазарът се развива непрекъснато и се появяват и изчезват ниши, непрекъснатото развитие на нишите или търсенето и разработването на нови алтернативни ниши е необходимо.

Стартиращите фирми се конкурират с по-големите.Много по-лесно е компаниите да разберат принципа на своята работа. Почти винаги това са утвърдени структури с утвърдени управленски и бизнес процеси, тук хората ценят мястото си и не искат да го губят. Търговските мрежи на Русия са практически единственият начин за сърцето на купувача и навлизането в мрежата означава приемане на взаимните задължения на мрежата и доставчиците, както и възможността да защитят позицията си без конфликт с другите. Независимо от това, си струва да се припомни, че не всички мрежи си заслужават такива усилия, дори при най-тежката конкуренция доставчикът има избор на търговски партньори.

  • Оценка: