ТЪРСИ

Клетъчни формати в Excel: основни понятия

Ако някой не помни или не знае, приложението MSExcel е един от най-мощните инструменти не само с таблични данни, но и с масиви от бази данни, създадени или импортирани. В този случай всяка стойност в програмата може да има собствена функционалност. Клетъчните формати в Excel са такива, че можете да посочите всяка стойност в тях, не само числена, но и процентна, логическа.

клетъчни формати в Excel

Клетъчни формати в Excel: какво е това?

За начало е добре да погледнете самият стартов листпрограма, която обикновено се нарича книга. Той има три работни листа по подразбиране, освен ако не е посочено друго. Превключването между съседни листове се извършва, като се кликне върху името им в лентата на състоянието.

Но въвеждането на данни е напълно различно от факта, чеМного от нас използваха в същия текстов редактор Word. В Excel форматът за автоматично разпознаване на данни е активиран по подразбиране. Не бива да се изненадва обаче, че понякога, когато въвеждате текст или номера, системата преобразува данните в своя собствена интерпретация.

excel delphi клетъчни формати

Например, можете да въведете цифров кодпоследователност, съответстваща на текущата дата. Всички клетъчни формати ще бъдат автоматично преобразувани в Excel. Датата под горепосоченото условие се появява в първата клетка на първия ред от първата колона. В следващата колона датата автоматично ще бъде зададена един ден по-късно.

Ако форматът е зададен на цифрова стойност,тук също има свои собствени трикове. Например десетичните места може да не се показват. Стандартните стойности на таблиците в Excel са такива, че се показва само цялото число. Мантисите се показват само когато данните се въвеждат след десетичната запетая. Тя обаче е закръглена. По този начин, като въведете например стойността на числото "pi" (3.14), потребителят, когато показва един знак след точката и закръгляването, ще види стойността 3.1. За да покажете всички знаци, ще трябва да зададете номерата им в параметрите на сепаратора.

Друг изглед на клетъчните формати в Excel е интересен. Времето при въвеждане може да съвпадне с текущата, ако е осигурена синхронизация с интернет. Но можете да ги редактирате ръчно.

клетъчни формати в Excel 1s

Формати на клетки в Excel: какво да използвате?

Таблици, създадени в Excel или във всяка другаТакива програми не са нещо, което се поддържа от повечето програми от този вид, но може да се превърне и в бази данни или дори програмни кодове. В известен смисъл това се отнася за скриптове на Visual Basic. Тяхната платформа е вградена в основния пакет на Microsoft Office. Като се има предвид въпроса какви клетъчни формати съществуват в Excel като цяло, можем да различим няколко основни типа входни данни:

  • числов;
  • тест;
  • дата и час;
  • експоненциално;
  • финансови и парични;
  • фракции;
  • интерес.

Съществуват и линии на допълнителни формати. Но, като правило, ако се използват, това е много рядко.

Как да променяме параметрите на клетката?

Промяната на клетъчния формат се извършва отинсталирайте върху правоъгълна клетка. Той показва активното му състояние, като контекстното меню извиква чрез десния бутон, където е избран съответният ред. Освен това за всеки тип формат можете да посочите допълнителни условия. Например показването на определен брой десетични знаци, наличието на сепаратор, обозначение на валута и т.н. В допълнителни формати можете да използвате някои интересни неща: въвеждане на пощенски код, телефонен номер или дори персонал, използван например в 1C Счетоводство ,

Между другото, форматите на клетките в Excel "1C Счетоводство"възприема като свои, но в текстовата версия. Не е нужно дори да експортирате файла. Всъщност самите файлове лесно могат да бъдат възприемани от други програми, които работят с бази данни (същия Access, изграден в образа на Excel). Освен това, ако създаденият файл осигурява наличието на връзки или изпълними VB скриптове, всяка друга програма може да отвори и запази всичко това в оригиналната си форма.

клетъчни формати в Excel

Разширени настройки

Не по-малко интересно са някои допълнителнипараметрите на самата програма. За да улесните работата и въвеждането на данни, можете да използвате много настройки. Те включват предимно проследяване на връзки към други листове, прикачени файлове или дори обекти. Последните са създадени в други приложения и имат подходящ формат, който не е такъв за Excel.

Комуникация с езици за програмиране

Освен горепосочения език на Visual Basic, можете да го направитеизползвайте други средства. Например, клетъчните формати в средата Delphi на Excel могат да се променят доста лесно. Въпреки това, понякога хората, които пишат програми, базирани на този език, могат да имат проблеми. В края на краищата много от тях, за да променят същия цифров формат, използват низа "exRange.NumberFormat: =" 0.0 ";". Тази опция работи само ако частичната част от числото е нула в клетките. Ако има други номера, форматът остава текст. Не става въпрос обаче за това. В тази ситуация просто трябва да промените командата или да използвате правилния синтаксис.

клетъчни формати в Excel

Вместо общо

Както може да се види от горното, клетъчните форматиExcel е доста разнообразна. Естествено, в едно кратко описание просто е невъзможно да се вземат предвид всички тънкостите на работа с всеки формат. Освен това, ако разгледаме създаването на формули, изграждането на графики, диаграми или инсталирането на някои допълнителни изчисления, това ще отнеме много време.

Но като цяло всеки потребител на ниво влизане.дори и според такава кратка информация, той ще може да разбере кои формати са като цяло, как да ги променят и да ги адаптират, така че да отговарят на техните нужди. В началото ще бъде доста проблематично за начинаещ потребител. Все пак, ако изучите всички основни неща, впоследствие тази задача няма да предизвика трудности.

  • Оценка: