ТЪРСИ

Линейна диаграма и венчелистче: основни принципи на конструкцията

В тази статия ще разгледаме някои от най-популярните видове графики: линейна диаграма и венчелистче. Преди всичко, нека да поговорим за назначаването на тези видове.

линейна диаграма
Линейна диаграма

Тя е предназначена за наблюдение на промените вняколко стойности при прехода от точката на произход към целевата точка на графиката. Този вид графично изображение се използва за характеризиране на връзката, вариацията и динамиката. В този случай признаците на геометрията са счупени линии, състоящи се от точки и прави линии.

За да се характеризира динамиката, се използва линейна диаграма в следните случаи:

 • Ако броят на нивата на динамичните серии е много голям. Прилагането на схемите, разглеждани в този случай, ще подчертае непрекъснатостта на развитието.

 • Показване на общата тенденция и естеството на развитието на определен процес или явление.

 • Сравнение на редица динамични серии.

 • Съставяне на темповете на растеж.

Характеристики на строителството: когато изчертаваме линейна диаграма, абсцисата обикновено е временна, а ордината е експоненциална. На една графика от въпросния тип е възможно да се конструират няколко счупени криви, които дават възможност да се сравнят промените на различните динамики за подобен интервал от време.

Шаблонна диаграма

Той е предназначен за сравнително представяне на част от стойностите на определен брой хомогенни серии.

Характеристики на конструкцията:Графиката има отделни оси за всяка избрана категория стойности. Всички те, от своя страна, имат едно начало. В резултат на конструкцията, като правило, получаваме криволинеен многоъгълник, който има тенденция към формата на кръг, което се постига на графиката с еднакви стойности на разглежданите показатели. Тази графика е представена в ъгловата / полярната координатна система, която се основава на промяна в разглежданите стойности на ъгъла на наклон спрямо оста. Всяка линия е вектор, следователно този вид диаграма е добра форма за сравняване на определени тенденции.

Всички диаграми са най-лесни за изграждане в електронната таблица на Microsoft Office Excel. За това има "Графичен съветник в Excel".

Инструкции стъпка по стъпка за "магьосници за графики"

 1. Отворете документа на Excel. Старт - Всички програми - Microsoft Office - Microsoft Office Excel.

 2. Създаване на данни за изграждане в таблична форма.

 3. Отваряне на "Wizard PD": Вмъкване - диаграма / графика.

  график съветник в Excel

 4. Изберете тип диаграма: линейна диаграма (линия) или венчелистче.

  флаг диаграма

 5. Изберете източника на данни, който да създадете. Преименуване / задаване на името на редовете.

  Графичен съветник в Excel

 6. Настройте параметрите на бъдещата графика.Името на всяка ос, името на диаграмата като цяло. Избор на категория оси. Показване / скриване на главните / междинните линии в графиката. Показване / скриване на легенда, където легендата е таблична форма на серийния подпис. Активиране / скриване на имената на сериите и категориите, както и стойности (в някои други типове диаграми - фракции и размери на мехурчета) в подписите. Показване / скриване на табличната форма на данни в зоната на самата графика.

 7. Изберете местоположението на крайния резултат (работен или нов работен лист).

Линейна диаграма
На тази работа "Магьосниците за изграждане на диаграми вExcel "може да се счита за завършен. Целият процес с компетентен подход при прилагането на тази инструкция (без да се взема предвид въвеждането на първоначалните данни) отнема не повече от петнадесет минути. Опитайте, не е толкова трудно!

 • Оценка:
 • ЧЕТЕТЕ ТЕМА