ТЪРСИ

Как се формира образът на мениджъра?

Създава се индивидуално изображениезалог за успешна работа. Лидерът в бизнеса е ключовата фигура. Според него цялата компания е съдена. Следователно, образът на мениджъра трябва да бъде внимателно обмислен.

Образът на човек се формира през живота. Тя се влияе от следните фактори:

  1. Education. Родителите в детството си определят стандартите за поведение и индивидуалните характеристики.
  2. Придобит опит. С течение на времето натрупаната информация засяга образа на човек. Този опит поставя основите на професионалния стил и създава представата за мениджър.

образ на мениджъра
Образуването на изображението на мениджъра започва сподобряване на външния им вид. В ред трябва да бъде косата, зъбите, ноктите, кожата. Един наблюдателен човек в костюм, прическа и грим може да направи заключение за личните характеристики. Следователно, външният вид винаги трябва да е чист. Гримът трябва да съответства на вида на лицето и да е колкото е възможно по-естествен. При избора на дрехи обърнете внимание на:

  • мека цветова схема, която хармонизира с външни естествени данни;
  • специално изрязване, подчертавайки достойнството на фигурата и скриване на недостатъците;
  • Бизнес стил на облеклото, отразяващ обхвата на дейностите;
  • модерни аксесоари, които ще направят изображението завършено (връзки, ръкавици, шапки, часовници, портмонета, куфарчета, папки и т.н.).

Към образа на мениджъра беше достоен, трябва да можете да комбинирате елементите на облеклото и аксесоарите.

Ако човек не вкуси, можете да се обърнете към стилисти и създатели на изображения.

образуване на изображения
Образуването на образа също е повлияно отпрофесионализъм и комуникативна компетентност. Мениджърът трябва да реагира своевременно на промени в икономическата ситуация, да взема информирани решения. Професионалният му бизнес винаги знае как да слуша партньори, да възразява, да задава въпроси, да използва жестомимичен език, изражения на лицето, да ограничава емоциите си и да изгражда преговори.

Имиджът на мениджъра трябва да отговаря на очакваниятаподчинени. Тогава те, опитвайки се да бъдат като лидер, ще се развиват и растат професионално. Също така, индивидуалният стил определя нормите на отношенията в екипа: положителният образ намалява броя на конфликтните ситуации и хармонизира комуникацията между работниците помежду им. Образуването на образа в този случай може да се осъществи по два начина: целенасочено или спонтанно:

  1. Целенасочен начин. Това е естествен процес. Лидерът е себе си и постепенно развива своя бизнес образ. В този случай мениджърът се нуждае само от постоянно самоусъвършенстване по професионален начин.
  2. Спонтанен начин. Това е активно формиране на образа с помощта на определена "маска", която съответства на типа корпоративна култура. Този стил не винаги е близък до личността на самия мениджър.

бизнес изображение
Имиджът на мениджъра е създаден от години и да го загубиможете да пренощувате. Поради това, на работното място, винаги трябва да сте добре облечени и пенирани. Също така е важно да се ограничат емоциите, да се общуват учтиво и да се подобряват професионално техните умения.

  • Оценка: