ТЪРСИ

Образът на Маша Тройкюрова в романа "Дубровски" - пример за лоялност и благородство

Почти всички женски образи в творбитеПушкин представени в една перспектива. Това са млади момичета, които са красиви и умни. Образът на Маша Тройкюрова в романа "Дубровски" - не е изключение. Момичето има всички изброени по-горе характеристики и също така има благородна личност.

Изображението на Маша Троекурова в романа "Дубровски"

Един роман с продължение

Ние все още сме от училищната програма, помняизвестната работа на Пушкин "Дубровски". Това е роман за двама младежи, които се обичат един друг. Когато е създаден, Пушкин разчита на история, основана на истински събития.

В работата Владимир отмъщава на баща си, подпалваи се впуска в пътя на крадец. Но съдбата на злото и Дубровски се влюбва в дъщерята на врага си. Бащата на Маша, собственик на земя Троякуров, прави втората грешка: дава дъщеря си в брак срещу волята си за стария принц. Владимир се раздели с мечтата си и отиде в чужбина.

Женското изображение в романа

Изображението на Маша Троекурова в романа "Дубровски"заема централно място. Мария Кириллова е останала без майчинство рано. Преподавателите й бяха красива руска природа, приказки, разказвани от бавачка, и френски романи. Героинята придобива такива характерни черти като кротост, сънливост и чувствителност. Тя почита баща си, за да не го противоречи.

Изображението на Маша Троекурова в романа "Дубровски" не е такае колективно. Това е първата стъпка в създаването на основния женски образ на Пушкин - Татяна Ларина. За да се доближи до разкриването на главния си герой, Александър Сергеевич демонстрира на читателите раждането на руската женска душа, той го осъзнава с помощта на особената природа на дъщерята на собственика на земята.

Какво толкова завладява момичето в пенсиониран лейтенант? Благородство, смелост, обратното на мощни и насилие натури, като баща си. Основното нещо за едно добро породено момиче беше духовното богатство на човек. Защото Маша и достигна Владимир с цялото си сърце, той усети невероятна духовна близост към този човек.

Отношението на Дубровски към Маша Трукурова

Чувствата на героя

И какво е отношението на Дубровски към Маша Треекурова? Четене на работата, от глава до глава, идва вярването, че Владимир влюбен в нея. Той рискува живота си, което прави пътя си към дома на собственика на земята, борбата с мечка. Това може да изложи по всяко време, но желанието да бъде в близост до обекта на любовта си оправдава всичките си действия.

Александър Сергеевич Пушкин показва отношениетоДубровски на Маша Трукерова в развитието на парцела. Още от първата среща той показва усещане за безразличие, тогава ще има любов и едва по-късно той ще се научи да разбира сърцето му.

Какво прави той в името на любовта си? Отказва отмъщението веднъж завинаги. Владимир обяснява много просто: стените, в които живее Маша, са свещени за него.

Пухкинската любовна история Маша Троекурова такапостроена от автора, че в края на романа читателят я чака да продължи. И това не е случайно, тъй като авторът прави бележки в ръкописите си, като продължава историята на две любящи сърца.

Любовта води до по-добри чувства

Любовна история Маша Троекурова

Всички глави на романа са посветени на разкриването на заговоралиния, и формирането на героите на главните герои на произведението. Благодарение на силната любов, най-добрите черти са родени в главата на Владимир Дубровски. Това чувство го караше да се откаже от желанието да отмъсти на врага си.

Благороден последовател на Робин Худ Владимирстана много по-чист и по-добър, след като се срещна с Маша. Главната героиня, красиво, деликатно уязвимо момиче, беше възпитано в семейството на баща си, който я обичаше по свой начин, понякога разваляше. Но силата на неговата природа не му позволи да покаже бащинските си чувства и любов.

Природата на Маша Троекюрова е създадена подсилата на непостоянството на желанията и поведението на баща си. И все пак, от крехкото момиче се оказа решително, със силен характер и убеждения, пламенна жена.

Пушкинските герои са истински хора. Читателят ги вярва безусловно, обича и цени всяка среща с тях.

Внимателно отношение към Пушкин

И най-важното - това, което искам да кажа, е роман"Дубровски" дава уникална възможност да докосне работата на гений. В края на краищата, произведението е написано от класическа руска литература, той вдъхна в героите си част от себе си. Половин година, прелиствайки страницата след романа, той успява да създаде безсмъртно произведение, върху което продължава да обучава повече от едно поколение читатели.

Пушкин е кратък, точен и невероятно прост в способностите сиразкриването на техните герои. Читателят има възможност самостоятелно да характеризира героите, които са се влюбили. Авторът не дава своите оценки. Появата на личността се случва в очите на читателя, което го прави участник във всички събития, които се случват.

Природата на Маша Троекурова

Изображението на Маша Троекурова в романа "Дубровски" -Това е пример за висок морал и развито чувство за дълг. Тя прави обещание пред Бога, за да не може да наруши думата. Чест и дълг към нея преди всичко. Това е тъжно, но възхитително. Бракът, семейството, изречените думи на обети, спазването на моралните закони - това си заслужава да се поучи от сегашната младост.

  • Оценка: