ТЪРСИ

Изкуството на декориране на живота, или Какво е модел

Човешката природа е да оцени красивото и тойвинаги се стремят да го въведат в живота ми. За тази цел, прости точки и линии бяха поставени върху повтарящи се точки и линии, а след това и по-сложни модели и орнаменти. Много векове са минали от древни времена до наши дни, но дори и днес, моделите с повтарящ се ритъм ни заобикалят и украсяват къщата и облеклото ни. Какъв е моделът и украшението, какви са те и какви са разликите между тях? Ще се опитаме да отговорим на всички тези въпроси.

Какво е модел

Модел - какво е това?

Веднага трябва да се отбележи, че думата "модел"се появи на руски език много по-рано заимствани от латински "украшение". И като се стремят да подчертаят декоративната функция, моделът се нарича „разкрасяване“. И така, какво е модел?

Това е рисунка, в която цветове, линии и сенки,преплетени, създайте изображение. Не само човекът може да го създаде: природата демонстрира своите способности всеки ден, достатъчно е да си припомним зашеметяващите морозни модели на прозорците.

Така че, отговорете на въпросатакъв модел, можете да: това е картина, части от която могат да бъдат подредени произволно. Веднага след като елементите на модела са подредени и систематизирани, се появява украшение.

Орнаменти и модели

украшение

Концепцията за "украшение", първоначално обозначенаукраса, удряйки руския език, придоби малко по-различно значение. Днес украшение е модел, изграден от повтарящи се мотиви или елементи, които се редуват в определен ред. Орнаменти и модели се използват за украса на различни предмети и облекло, интериорна и външна декорация на различни сгради и дори човешкото тяло под формата на татуировки.

И защо са необходими?

През вековете човечеството е създало иТя използва модели и орнаменти не само за да украси ежедневния си живот. В много култури на народите по света се смята, че специални декоративни изображения, отпечатани върху дрехи или в къща, могат да предпазят човек от различни негативни влияния и да му привлекат късмет. В старите времена е било възможно да се получи информация за неговото семейно положение, социален статус и професия, с какви рисунки, рисунки или украшения украсяват дрехите на човека. В съвременния европейски свят те не са пълни с такова дълбоко информационно съдържание и често ние просто не знаем какъв е моделът или украшението, какво значение носят. В някои източноевропейски страни, например в Индия или Тайланд, украшенията, съчетани с цвета на дрехите, носят голямо количество информация за дадено лице, неговия социален статус и семейство, и модели, например в изкуството на мехенди, могат да променят съдбата на човека.

Класификация въз основа на

Всички орнаменти, създадени от човечеството през вековете, могат да се разделят на отделни групи според основния мотив, използван в тях:

  1. Геометрична, съставена от абстрактни форми, като точки и различни видове линии и геометрични форми с различна сложност.
  2. Растителни, които използват стилизирани изображения на листа, цветя и плодове в различни комбинации.
  3. Животни или зооморфни, които изобразяват стилизирани или напълно фантастични птици и животни.
  4. Антропоморфни, използват изображения на фигури или части от тялото на хора от двата пола.

Модели на рисунки

Всички тези видове могат да се комбинират помежду си в различни комбинации, например геометрични форми и растителни мотиви, както при арабески.

Класификация по строителна форма

Има следните видове орнаменти:

  • Лента, създадена чрез повтаряне на един или повече елементи в лентата.
  • Непрекъснато (мрежа) е изградено за самолети, които на теория нямат ограничения, например за тъкани. Повтарянето на неговите елементи е възможно за неопределено време.
  • Центричен или композитно затворен, се използва за украса на различни обекти, които имат повтарящи се елементи около общия им център.

Центричен орнамент

Орнаменти и мотиви имат дълга история, но до ден днешен активно се използват за украса на дрехи, човешки жилища и околна среда.

  • Оценка: