ТЪРСИ

Художествен образ в литературата и изкуството

Всяко създадено произведение на изкуствототалантлив художник, оставя "дълбок знак" в сърцето и съзнанието на зрителя или читателя. Това, което прави такова силно въздействие, ви кара да изпитвате дълбоко и да съпричаствате с това, което виждате, четете или чувате? Това е художествен образ в литературата и изкуството, създаден от умението и личността на твореца, който успява чудесно да преосмисли и трансформира реалността, да я направи съгласуван и близък до нашите собствени усещания.

Какво е художествено изображение

Художествен образ в литературата и изкуството -това е всеки феномен, който е генерализиран и творчески пресъздаван от художник, композитор или писател в предмета на изкуството. Той е визуален и чувствен, т.е. разбираем и отворен към възприятието, и е способен да предизвика дълбоки емоционални преживявания. Тези особености са присъщи на образа, защото художникът не само копира жизнените явления, но ги запълва със специален смисъл, цветове с помощта на индивидуални техники, прави ги по-големи, цялостни и обемни. Естествено, за разлика от научната, художествената креативност е много субективна, привлича преди всичко личността на автора, степента на въображението му, фантазията, ерудицията и чувството за хумор. Ярък имидж в литературата и изкуството също се създава благодарение на пълната свобода на творчеството, когато безграничното дадено художествено творчество и неограничен начин на изразяване се отварят пред създателя, с който той създава своята работа.

Особеността на художествения образ

Художествен образ в изкуството и литературатаразлична изненадваща цялост, за разлика от научното творение. Той не разрушава явлението в неговите съставни части, а третира всичко в неделимата цялост на вътрешния и външния, личния и обществения. Оригиналността и дълбочината на художествения свят се проявяват и във факта, че не само хората действат като изображения в произведения на изкуството, но и природа, неживи предмети, градове и държави, индивидуални черти и личностни черти, които често се обръщат към фантастични същества или, , ежедневни продукти. Пейзажите и непознатите изображения, изобразени в живописта на художниците, са и образите на тяхната работа. Айвазовски, който рисува морето в различни периоди от годината и деня, създава много голям художествен образ, който в най-малките нюанси на цветовете и светлината предават не само красотата на морския пейзаж, мирогледа на художника, но и възбуждат въображението на зрителя, предизвиквайки чисто лични чувства в него.

Изображението е отражение на реалността

Художествен образ в литературата и изкуствотомогат да бъдат много чувствени и рационални, много субективни и лични или фактически. Но във всеки случай това е отражение на реалния живот (дори във фантастични творби), тъй като създателят и зрителят могат да мислят в образи и да възприемат света като верига от образи.

Всеки художник е създател. Той не само отразява действителността и се опитва да отговори на ежедневните въпроси, но и създава нови значения, които са важни за него и за времето, през което живее. Ето защо художественият образ в литературата и изкуството е много голям и отразява не само проблемите на обективния свят, но и субективните преживявания и мисли на автора, който го е създал.

Изкуството и литературата като отражение на целтаСветът расте и се развива с него. Времената и епохите се променят, възникват нови посоки и тенденции. Чрез артистичните образи преминават във времето, трансформират и променят, но в същото време се появяват нови в отговор на изискванията на времето, историческите промени и промените в личността, защото изкуството и литературата са преди всичко отражение на реалността чрез система от образи, която постоянно се променя и пропорционално на времето.

  • Оценка: