ТЪРСИ

Какво е новост в музиката? Tritons са solfeggio. Тон, полутон в музиката

Думата "newt" има няколко значения. Това е рядко животно, древногръцки Бог и музикален интервал. През Средновековието тази последователност била строго забранена. Той бил наречен "музиката на дявола". Но времето мина, ритъмът на живота се промени.

В произведенията на руски композитори може да се наблюдава широкото им използване. Комбинацията от мелодични и хармонични тритони звучи необичайно и изразително.

Значението на думата "newt". Какво е "Тритон в музиката"?

Triton в природата се нарича амфибия от семейството на земноводните. Това е едно от редките животни на планетата Земя, което има уникална способност да регенерира изгубените крайници и опашка.

Според древногръцката митология Тритон е бог. В старите времена той е описан като човек с опашка на делфините и разполага с кон.

Тритон също се нарича спътник на осмата планета от слънцето.

Какво е новост в музиката? Това са интервали, които са равни на три тона или шест полутона. Тя може да бъде увеличена квадратура и намалена пета.

митове в музиката

Обща информация

SW.4 е интервал, който обхваща четири стъпки и съдържа три тона. В прозореца на диатоничен мащаб Той действа като изключение, тъй като всички те имат два литра половин тон и са чисти. Заедно с хроматичните интервали IV.4 също е изключение. Всички те са диатонични, а квартилът е равен на намаления кванти.

Умът 5 е интервал, който обхваща пет стъпки и съдържа три тона. Тази позоваване е валидна. Следователно, всичко от горното се отнася за този интервал.

Tritons в музиката са дисонантнизвук. Те са част от D7. Вградени са в естествени и хармонични режими. Има не само увеличени и намалени. Те носят и имената на поддоминантите и доминиращите, когато са изградени на подходящите стъпки.

Тритонът е дяволска комбинация от два музикални звука

Не всеки знае, че в Средновековието под строгоЗабраната беше да се използват два звука, които съдържат три тона. Католическата църква вярва, че митовете в музиката - това по никакъв начин не е допустим феномен. Който ги използва в състава си, е повлиян или дяволски повлиян от него. Този интервал не беше разрешен за използване едновременно или последователно. Ако някой наруши законите, установени от църквата по отношение на това съгласие, той може да влезе в избите на инквизицията. В най-добрия случай с него се провеждаше инструктивен и разяснителен разговор. Има мнение, че не само звукът от този интервал "разсече" слуха на противниците. Тритонът се състои от шест полутона, а самият номер предизвиква страх и негодувание.

Какво е "Тритон в музиката"?

Използването на митове от руски композитори

Tritons в музиката са изключително интересниинтервали от време. Те са широко използвани от руски композитори. Така например, Николай Андреевич Римски-Корсаков ги използва в "Псошовете" преди стария етап. Това дава тревожен звук на плачевото обаждане. Неговата популярна опера "The Night Before Christmas" също използва този интервал. Цялата интонационна система Дяволът е пронизан с нокът. Благодарение на това неговият образ става много ярък и характерен. Александър Бородин широко използва тритони в музиката на операта "Принц Игор". Също така е забележително, че те се прилагат в различни въображаеми контексти. Достатъчно е да ги разгледаме, като използваме примера на сцената на Кончак. Когато този актьор се движи към спомените на битката, композиторът използва вторите тритонни смени в хода на пунктирното движение. Голяма четвърт и по-малка пета придружават речитатила на Кончак, който създава деликатен коментар на думите му. Те сякаш разкриват присъщите интонационни нюанси.

newts solfeggio

Комбинации от мелодични и хармонични тритони

Борис Асафиев внимателно забеляза най-интересната ролятритон. Той посочва, че в руската музика интервалът определя корелацията на тоналните връзки и хармоничните последователности. Информация за това може да се намери в изследването на Глинка от съветския автор. Той счита "март на Черномор" в това отношение и редица други примери от операта "Руслан и Людмила". Хармонията на тритоновата корелация може да се намери в кулминацията на отличната елегагия на Рахманинов.

Многократно повторение на nonaccord на А комбинирани със същата струна за Е плосък, Благодарение на това финалът на първата част е невероятноемоционална експлозия. Скритото съотношение на главните тонове в тритонните интервали се наблюдава в въведението към четвъртото действие на операта "Царската булка" на Н. П. Римски-Корсаков. Първоначалните акорди, заедно с цялостната и низходяща хроматична скала, създават усещане за "лошо предчувствие". Тясната връзка на отношенията на Тритон в хармония и хроматичност в мелодията (мелодично-хармоничен релеф с художествен образ) може да бъде намерена в The Snow Maiden на Римски-Корсаков.

Увеличен квартал и намален кванти в произведенията на съвременните композитори

Tritons в музиката на създателите на 20-21 век -доста често срещано явление. В погребалната музика на В. Лутославски, която е написана за струнен оркестър, техният ненадминат звук "улавя" вниманието на слушателя и създава зашеметяващ ефект. Силно чувство за концентрирано и скръбно напрежение се създава чрез взаимодействието на хармоничните и мелодичните митове. Това са тези интервали, които придават музиката на необичаен звук на музиката и са много впечатляващи. Изхождайки от гореизложеното, трябва да се отбележи, че младите са изключително интересни интервали. Техните изразителни свойства са тясно свързани с проблема за въвеждане и хроматичност.

Тон, полутон в музиката

Октавата включва седемте основни етапа на скалата. По-долу е пиано клавиатурата.

какво е полутон

От звука "c" до "h" ще има точно седем бели клавиша, това преди, отново, ми, фа, сол, ла, си, Тази последователност се нарича естественасистема. Между звуците "e-f" и "h-c" се получава най-късото разстояние. Това е един полутон. Ако броите и черните клавиши, получавате дванадесет звука (бележки). Това е умерена музикална система. В него навсякъде в скалата ще бъде полутона. Целият тон се състои от два полутона. Например, отбелязва "fis" и "gis". Ако погледнете клавиатурата, става ясно, че между тях ще има винаги един ключ. В този случай звукът е "g".

Диатонични и хроматични тонове и полутонове

тон в музиката

Вграден е половин тон, подобен на тона в музикатаестествена и темпераменна система. Диатоничният полутон се получава между най-близките етапи на скалата: "e-f", "h-c". Или се оформя между основните и получените стъпки. Така например: "c-des", "es-fes", "e-dis" и т.н. Хроматичната се получава от свързването на основната сцена и намаляването й, или обратното. Така например: "a-as", "f-fis". Случаят се формира между нарастването (намалението) на основната сцена и нейното двойно увеличение (намаление). Например: "f-fisis", "b-bes".

Диатоничният тон (целият) се получава в резултат на свързването на две основни стъпала, разположени в квартала.

тон в музиката

Това са: c-d, d-e, f-g, g-a, a-h. Също така се формира между основната сцена и производната: "e-fis". Може да се получи и между две деривати: "des-es". Хроматичният тон се получава от съединението на основното стъпало и от неговия двоен спад или увеличение, а също и между двете производни на същия етап.

По този начин, в музиката има тонове иполутонове, без които не се извършва никаква конструкция. Те са диатонични и хроматични и се оформят в естествен и темпериран ред. Изключително интересни интервали, широко използвани от руски и чуждестранни композитори, са тритон. Solfeggio е дисциплина, в която се изучават, изучават и пеят.

  • Оценка: